วันพุธ , 22 มกราคม 2020
Breaking News

กทม. เปิดรับสอบบรรจุราชการ 400 อัตรา

 

กทม. เปิดรับสอบบรรจุราชการ 400 อัตรา ระดับปฏิบัติงาน 23 ตำแหน่ง ระดับปฏิบัติการ 20 ตำแหน่ง

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรุงเทพมหา นครสามัญ ครั้งที่ 2/2555 ทางอินเทอร์เน็ต ในตำแหน่งระดับปฏิบัติงาน จำนวน 23 ตำแหน่ง และ ตำแหน่งระดับปฏิบัติการ จำนวน 20 ตำแหน่ง จำนวนรวมกว่า 400 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 ก.ค. 2555

นายสุรศักดิ์ สอนเคลือ หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ทาง สำนักงานงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ

ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 23 ตำแหน่ง (อัตราว่าง 378 อัตรา)

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ในระดับปฏิบัติการ จำนวน 20 ตำแหน่ง (อัตราว่าง 111 อัตรา)

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 ก.ค. 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th

หรือ http://www.bangkok.go.th/exam

หรือ http://www.bangkok/go.th/csc

หรือ http://www.bangkok.go.th

หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 2/2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน รวมถึงวัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 20 ส.ค. 2555

Comments are closed.