วันพุธ , 23 กันยายน 2020
Breaking News

นวัตกรรมใหม่โลก มช.เจ๋งพัฒนาเทคโนโลยีให้กระจกทำความสะอาดตัวเองได้

คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตกระจกที่ทำความสะอาดตัวเอง ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของโลกช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดกระจกบนอาคาร สูง คาดว่าสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ดีทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงผลงานการพัฒนาเครื่องสังเคราะห์ฟิล์มบางของโลหะออกไซด์โดยกระบวน การสปาร์ค ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการผลิตกระจกที่ทำความสะอาดตัวเอง โดยหนึ่งในผลงานวิจัยเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ประจำปี 2555 ว่า อาคารสูงสมัยใหม่มักใช้กระจกเป็นวัสดุหลัก แต่ปัญหาของกระจกอาคารสูงในเมือง มักจะสกปรกง่ายจากฝุ่นละอองและน้ำฝนจนเป็นคราบ ซึ่งการทำความสะอาดตึกสูงยุ่งยากเสี่ยงอันตรายและมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น ผลงานการพัฒนาดังกล่าว จึงช่วยลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งการพัฒนาเครื่องสังเคราะห์ฟิล์มบางของโลหะออกไซด์โดยกระบวนการสปาร์ค เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ต้นทุนต่ำกว่าเทคโนโลยีที่ใช้ระบบสูญญากาศ จึงสามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งนี้ โครงงานวิจัยดังกล่าวได้รับทุนจาก สกว. ร่วมกับบริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด สร้างเครื่องตันแบบในระดับโรงงาน ซึ่งปัจจุบันได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับ บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด แล้ว และคาดว่าจะสามารถผลิตกระจกทำความสะอาดตัวเองพร้อมจำหน่ายภายในปี 2556
อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นกระจกทำความสะอาดตัวเองได้ใช้วิธีเคลือบกระจกแบบใหม่ในความดัน บรรยากาศ โดยใช้วิธีสปาร์คด้วยไฟฟ้าแรงดันสูงสามารถทำให้ผิวเคลือบมีอายุใช้งานได้ กว่า 10 ปี

Comments are closed.