วันศุกร์ , 22 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

กสทช.แจกทุนวิจัย 150 ล้าน ขอด่วนมีโอกาสแค่สิ้นเดือนนี้

สำนักงาน กสทช.ขอเชิญผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้ยื่นได้ตั้งแต่ วันที่ 17-31 มกราคม 2556

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่องกรอบจำนวนเงินและการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประจำปี 2556 สำนักงาน กสทช. จึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 มกราคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ช่องทางการยื่น (วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง)

1.1) ยื่นได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ที่ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ  กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
เลขที่ 888 อาคารไอ ทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
1.2) ยื่นทางไปรษณีย์ ที่ “กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
เลขที่ 888 อาคารไอ ทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2) รายละเอียดการยื่นขอรับและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน กสทช. (กลุ่มงานกองทุนฯ) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2554 7117 และ 0 2554 7140

หรือดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. http://www.nbtc.go.th และเว็บไซต์กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ http://btfp.nbtc.go.

 

ที่มา : enn.co.th

 

Comments are closed.