วันอาทิตย์ , 9 สิงหาคม 2020
Breaking News

กองทัพบกรับจบป.ตรีชาย-หญิงเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร

กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก   ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2556

กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ตำแหน่งที่รับสมัคร

รายละเอียดการรับสมัคร

ติดต่อสอบถามที่กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก

41 ถนนเทอดดำริ  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300
โทร 0-2241-4037,0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109

E-mail : KASSAN_54@hotmail.com

Comments are closed.