วันศุกร์ , 22 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

ยัน”แท็บเล็ต” 1.69 ล้านเครื่อง ถึงมือ “ป.1/ม.1” ก่อนเปิดเทอม

 

นายโอฬาร ไชยประวัติ ประธานคณะกรรมการกำหนดทีโออาร์ (TOR) การจัดซื้อแท็บเล็ตประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 1.69 ล้านเครื่อง สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ว่า ขณะนี้กำลังจัดทำสเปกของเครื่องแท็บเล็ต โดยจะรวบรวมความต้องการของครู และนักเรียนชั้น ป.1 ที่ใช้แท็บเล็ตมาแล้ว 2-3 เดือน เป็นแนวทางในการกำหนดสเปก ส่วนแท็บเล็ตชั้น ม.1 นั้น จะนำประสบการณ์จากโรงเรียนนำร่องมาเป็นข้อมูลในการกำหนดสเปก อย่างไรก็ตาม การกำหนดสเปกจะไม่ตั้งธงว่าต้องเป็นเทคโนโลยีระดับใด เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันถ้ากำหนดสเปกไว้สูง ใช้เทคโนโลยีแบบก้าวหน้ามากๆ ราคาก็จะสูง อาจเกิดปัญหาต่องบประมาณได้ ฉะนั้น จะยึดความต้องการของครูและนักเรียนเป็นสำคัญ และจะเลือกระดับเทคโนโลยีที่เป็นไปได้ในราคาที่พอเหมาะ

 

“คิดว่าต้นทุนจะไม่สูงกว่าการจัดซื้อในปี 2555 ซึ่งอยู่ที่เครื่องละ 85 เหรียญสหรัฐ หรือ 2,600 บาท รวมค่าจัดส่ง ยืนยันว่าการจัดซื้อแท็บเล็ตจะแล้วเสร็จ และจัดส่งให้เด็กทันก่อนเปิดภาคเรียน ไม่ล่าช้ากว่า 6 เดือนเหมือนปีที่ผ่านมา เพราะมีประสบการณ์จากปี 2555 แล้ว” นายโอฬารกล่าว
 

ที่มา มติชน


Comments are closed.