วันเสาร์ , 7 ธันวาคม 2019
Breaking News

ก.ค.ศ.อนุมัติ 426 อัตราบรรจุครู สควค.

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.55 นายไกร เกษทัน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เปิดเผยว่า

หลังจากที่กลุ่มตัวแทนนิสิต นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) รุ่นที่ 14 ขอให้เร่งบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่มีความล่าช้านั้น

ล่าสุด ในสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา(ก.ค.ศ.) ได้ทำหนังสือแจ้งมายัง สพฐ.ว่าได้อนุมัติกำหนดตำแหน่ง 426 อัตรา เพื่อบรรจุนักศึกษาทุน สควค.และโครงการครูพันธ์ใหม่ ปี2553 ให้แล้วตาม ที่สพฐ.เสนอไป โดย สพฐ.ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้เร่งพิจารณาแต่งตั้งก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2555 และให้รายงานผลการแต่งตั้งมายัง สพฐ.ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเรื่องนี้ ฉะนั้นปัญหาการบรรจุผู้ที่ได้รับทุนดังกล่าวไม่มีแล้วและให้ทุกคนสบายใจได้

 

ที่มา สยามรัฐ

Comments are closed.