วันเสาร์ , 30 พฤษภาคม 2020
Breaking News

ก.ศึกษาฯจ่อมอบของขวัญปีใหม่ครูเร่งงบวิทยฐานะ

เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษา เผย ที่ประชุมกระทรวงศึกษาฯ กำหนดแนวทางเร่งรัดเบิกงบฯจ่ายเงินวิทยฐานะหวังให้เป็นของขวัญปีใหม่ “ครู”..

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดสรรเงินวิทยฐานะให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา เนื่องจากขณะนี้มีครูจำนวนหนึ่งที่ผ่านการประเมินเพื่อขอมีและเลื่อน วิทยฐานะแล้ว แต่กลับยังไม่ได้รับเงินวิทยฐานะตั้งแต่เดือน ส.ค. 54 ถึงเดือน พ.ย.55 ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีแนวทางว่าในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย.54 จะของบประมาณกลางเพื่อมาจ่ายให้กับครู ส่วนเดือน ต.ค. 54-พ.ย.55 จะต้องขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบฯ 2557 โดยให้เร่งดำเนินการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ครู หลังจากนี้ ได้มีการวางแผนไว้แล้วว่า ครูที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะจะต้องให้ได้รับเงินในปีงบฯถัดไปทันที

ด้าน ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ขณะนี้มีการค้างจ่ายเงินวิทยฐานะมาตั้งแต่เดือน ส.ค.54 จนถึงเดือน พ.ย.55 ดังนั้น สพฐ.จึงได้เตรียมเสนอขอตั้งงบฯ แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ตามห้วงเวลา ได้แก่ เงินค้างจ่ายประจำปีงบฯ 2554 เดือน ส.ค.-ก.ย.54 ประมาณ 1,800 ล้านบาท เงินค้างจ่ายประจำปีงบฯ 2555 เดือน ต.ค.54-ก.ย.55 ประมาณ 13,000 ล้านบาท และเงินค้างจ่ายประจำปีงบฯ 2556 เดือน ต.ค.-พ.ย.55 ประมาณ 300 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในเรื่องนี้ รมช.ศึกษาธิการ เห็นว่า หลักของการตั้งงบฯ วิทยฐานะนั้น ควรจะให้ค้างจ่ายได้ไม่เกิน 1 ปี ดังนั้น เงินค้างจ่ายประจำปีงบฯ 2554 จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีของบฯกลาง เพราะขณะนี้เวลาล่วงเลยมานานแล้ว และยอดเงินก็ไม่สูงเกินไป ส่วนเงินค้างจ่ายประจำปีงบฯ 2555-2556 จะมีการตั้งงบฯ ในปีงบฯ 2557.

Comments are closed.