วันอาทิตย์ , 17 มกราคม 2021
Breaking News

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน แนะนำสถาบัน ESSEC Business School

ตั้งแต่เปิดทำการสอนในกรุงปารีสในปี 1907, โรงเรียนการสอนธุรกิจ ESSEC (ESSEC Business School) ได้รับความไว้วางใจในการดูแลเหล่านักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษจากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นจากเอเชีย, ยุโรป หรือ ที่ต่างๆ ผ่านนวัตกรรมการสอนต่างๆ โดยใช้หลักการสอนแบบ learning-by-doing โดยทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานการเรียนรู้ในเชิงลึก ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการเรียนทั้งจากทาง เอเชีย และ ยุโรป
อันดับต่างๆที่สถาบันของเราได้รับการจัดอันดับจาก Financial Times Rankings ในปี 2016
• ลำดับที่ 3 ของโลกในด้าน Best Master in Management
• ลำดับที่ 7 ของโลกในด้าน Best Master in Finance (pre-experience)
• ลำดับที่ 14 ของโลกในด้าน Executive Education
โดยสถาบันของเราได้รับการรับรอง (Accreditation) จาก AACSB และ EQUIS
เรามีการเปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชาสำหรับการศึกษาในระดับ postgraduate programs ซึ่งทำการสอนทั้งที่ประเทศฝรั่งเศส และ สิงคโปร์ โดยประกอบไปด้วย
• หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ในสาขา Marketing Management and Digital
– จัดการเรียนการสอน ในด้าน marketing techniques and methodologies ผ่านมุมมองต่างๆในด้านการตลาด
– การสร้างความเชี่ยวชาญในด้าน Digital Marketing หรือ Luxury Brand Management
– เสริมสร้างประสบการณ์ในด้าน dynamism of marketing ผ่านหลักสูตรที่มีความแข็งแกร่งในด้านการถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรง
• หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ในสาขา Data Sciences and Business Analytics
– หลักสูตรร่วมกัน โดยได้รับความร่วมมือจาก CentraleSupélec และ ESSEC Business School
– สร้างความเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน data science, business analytics และ digital transformation strategy
– ประสบการณ์จากการเรียนร่วม 2 วิทยาเขต: โดยขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือกศึกษา ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนที่ ESSEC ในประเทศฝรั่งเศส, สิงคโปร์ หรือ ที่ Saclay of CentraleSupélec
• หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ในสาขา Management
– หลักสูตรส่วนบุคคลที่มีความยืดหยุ่นเต็มรูปแบบ โดยมีวิชาเลือกมากกว่า 200 วิชา, 18 วิชาเฉพาะ, ปริญญาแบบควบ 2 สถาบันกว่า 12 หลักสูตร และ กว่า 90 โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
– การเรียนรู้ประสบการณ์แบบมืออาชีพในระยะเวลา 18 เดือน โดยเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการในโปรแกรมการพัฒนาทักษะในเชิงปฏิบัติ และ การส่งผ่านความรู้และประสบการณ์ต่างๆ
– ประสบการณ์ในการเรียนรู้แบบสากล ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในประเทศฝรั่งเศส สิงคโปร์ และ/หรือ มหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรของ ESSEC

• ปริญญาโทขั้นสูงในสาขา Strategy and Management of International Business
– ตัวเลือกต่างๆในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เช่น Global Strategy, Doing Business in Asia and Entrepreneurship
– ภาพการเรียนการสอนในระดับสากลที่มุ่งเน้นที่การนำนักเรียนไปสู่สถานการณ์ธุรกิจระหว่างประเทศโดยกลยุทธ์แบบ case-based approach
– ประสบการณ์หลายวิทยาเขต: ขึ้นอยู่กับสาขาที่ผู้เรียนเลือก โดยมีวิทยาเขตใน ประเทศฝรั่งเศส สิงคโปร์ และ/หรือ มหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรของ ESSEC เช่น มหาวิทยาลัยในประเทศ เม็กซิโก, แคนาดา และ รัสเซีย
มาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ ใน Information Session ของเรา แล้วมาดูกันซิว่าหลักสูตร Postgraduate Programs ของเราสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของคุณได้อย่างไร
ลงทะเบียนที่นี่ :
https://goo.gl/forms/34S1aC6nmy8ekpJ43

กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้างานนี้สามารถเข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560
เวลา : 15 นาฬิกาเป็นต้นไป
สถานที่ : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
สามารถเดินทางได้โดยรถไฟฟ้า BTS สถานี สนามกีฬาแห่งชาติ

Comments are closed.