วันจันทร์ , 17 มิถุนายน 2019
Breaking News

คณะศึกษาศาสตร์ จันทรเกษม จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียน

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียน วันที่ 21-22 ก.ค. 55 ณ ค่ายโรงเรียนนายร้อยพระกุลจอมเกล้า จ. นครนายก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2942-6900 หรือ http://www.chandra.ac.th

Comments are closed.