วันอาทิตย์ , 9 สิงหาคม 2020
Breaking News

ครม. อนุมัติงบ 4 หมื่นล้าน ผลิตหมอเพิ่ม พร้อมขยายทุนเรียนดี

รัฐบาล อนุมัติงบ 4 หมื่นล้าน ใช้ผลิตหมอเพิ่ม พร้อมขยายเวลารับทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ เพิ่มอีก 2 รุ่น 

วันนี้ (19 ธันวาคม) นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ขยายระยะเวลาการดำเนินงาน โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีด้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระยะที่ 2 พ.ศ.2552-2555 รวมถึงการดำเนินโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560

  โดยการขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีด้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระยะที่ 2 พ.ศ.2552-2555 นั้น เดิมได้วางเป้าหมายจะรับทั้งหมด 4 รุ่น โดยแบ่งเป็นทุนระดับปริญญาตรี-โท-เอกต่อเนื่องจำนวน 800 ทุน และทุนระดับปริญญาโท-เอก ต่อเนื่อง จำนวน 800 ทุน รวม 1,600 ทุน แต่ เนื่องจากครบกำหนดเวลาแล้วมีผู้ขอรับทุนเพียง 1,189 คนเท่านั้น ดังนั้น ศธ.จึงขอขยายระยะเวลาให้ทุนระดับปริญญาตรี โท และเอกต่อเนื่อง เพิ่มอีก 2 รุ่น ปี 2556-2557รุ่นละ 200 ทุน รวม 400 ทุน เพื่อให้ได้เป้าหมายภาพรวมตามที่กำหนด 1,600 ทุน โดยใช้กรอบวงเงินเดิม

          ส่วนโครงการผลิต แพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560 เบื้องต้นได้มีการอนุมัติงบประมาณจำนวน 41,394,180,000 บาท เพื่อใช้ในการผลิตแพทย์เพิ่มให้กับสถาบันฝ่ายผลิตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Comments are closed.