วันอาทิตย์ , 9 สิงหาคม 2020
Breaking News

ครูอัตราจ้างพี่เลี้ยงเฮได้สอบ”ว 12″ ก.ค.ศ.ตัดสินคุณสมบัติครบ สพฐ.เล็งขยายรับสมัคร 3 วัน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย และระบบบริหารงานบุคคล ที่ทำหน้าที่แทน ก.ค.ศ.เมื่อเร็วๆ นี้ ได้หารือตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอให้พิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเป็นครูผู้ช่วยกรณี ที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ว12 ใน 3 กลุ่มคือ กลุ่มครูธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียนและได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติการสอน กลุ่มครูอัตราจ้างตามโครงการเงินกู้ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 หรือเอสพี 2 ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งปี 2555 และกลุ่มครูพี่เลี้ยงที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอน ว่ามีคุณสมบัติที่จะสมัครสอบบรรจุได้หรือไม่

นางรัตนากล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติว่ากลุ่มครูธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้ นักเรียน ไม่มีสิทธิสมัครสอบครูผู้ช่วยในคราวนี้ได้ เนื่องจาก สพฐ.ได้มีหนังสือสั่งการไปที่เขตพื้นที่การศึกษาว่ากลุ่มครูธุรการโรงเรียน ไม่ให้สอนหนังสือ ฉะนั้นจึงทำให้ขาดคุณสมบัติตามคำสั่ง แม้ว่าบางส่วนจะทำหน้าที่สอนก็ตาม ส่วนครูอัตราจ้างตามโครงการเงินกู้เอสพี 2 ปี 2555 มีสิทธิสมัครสอบได้เพราะถึงแม้จะเป็นโครงการเงินกู้ที่กู้มาเพียงแค่ปีเดียว แต่การใช้เงินคืนจะเป็นงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้น จึงเข้าเงื่อนไขสมัครได้

เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวต่อว่า สำหรับกลุ่มครูพี่เลี้ยงที่มีคำสั่งหรือสัญญาจ้างให้ทำหน้าที่สอนมีสิทธิที่ จะสมัครสอบ เพราะโดยปกติครูพี่เลี้ยงทำหน้าที่สอนหนังสือเด็กอยู่แล้ว เพียงแต่เป็นเด็กเล็ก ส่วนกรณีอื่นๆ ที่ สพฐ.ได้สอบถามเพิ่มเติม เช่น กลุ่มแล็บบอย หรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นั้น ที่ประชุมเห็นว่าให้ สพฐ.ไปดูหนังสือสั่งการว่าได้สั่งการให้ทำหน้าที่สอนหนังสือหรือไม่ หากไม่ได้สั่งการก็ไม่มีสิทธิที่จะสมัครสอบ อย่างไรก็ตาม สำหรับการเปิดรับสมัครเพิ่มได้ให้แนวทางว่าให้ สพฐ.ขยายเวลารับสมัครเฉพาะกลุ่มที่เห็นชอบว่ามีคุณสมบัติสมัครสอบได้ ส่วนกลุ่มอื่นไม่ต้องขยายเวลารับสมัคร ซึ่ง สพฐ.จะต้องไปออกประกาศอีกครั้งหนึ่ง

นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สพฐ.กำลังรอหนังสือแจ้งจาก ก.ค.ศ. จากนั้นจะแจ้งให้เขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่ได้รับสมัครกลุ่มครูพี่เลี้ยงและ กลุ่มครูอัตราจ้างตามโครงการเงินกู้เอสพี 2 ปี 2555 รับสมัครเพิ่มเติมเฉพาะสองกลุ่มนี้อีก 3 วัน โดยคาดว่าในสัปดาห์หน้าจะแจ้งปฏิทินเพิ่มเติมได้ ส่วนกรณีของแล็บบอยนั้น ไม่สามารถสมัครได้เพราะเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ช่วยเตรียมการทดลองเท่านั้น และไม่ได้ให้สอนหนังสือ

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

Comments are closed.