วันเสาร์ , 4 เมษายน 2020
Breaking News

ครูอัตราจ้าง พี่เลี้ยง เฮ! ก.ค.ศ. อนุมัติสอบเพิ่มตาม ว 12

ครูอัตราจ้าง พี่เลี้ยงทั่วประเทศ เฮ! ก.ค.ศ. อนุมัติสอบเพิ่มตาม ว 12 หลังตัดสินคุณสมบัติครบ ด้าน สพฐ. รอหนังสือแจ้ง ก่อนขยายวันรับสมัครสอบเพิ่ม

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญ เกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคลว่า ล่่า สุด ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในเรื่องการพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ สมัครสอบคัดเลือกเป็นครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ว 12 เช่น กลุ่มครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนมาแล้ว 3 ปี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอแล้ว โดยกลุ่มที่มีสิทธิสมัครสอบครูผู้ช่วยตาม ว 12 มีดังนี้

1. ครูอัตราจ้างตามโครงการเงินกู้เอสพี 2 ปี 2555 มีสิทธิสมัครสอบได้เพราะถึงแม้จะเป็นโครงการเงินกู้ที่กู้มาเพียงแค่ปีเดียว แต่การใช้เงินคืนจะเป็นงบประมาณแผ่นดิน

           2. กลุ่มครูพี่เลี้ยง ที่มีคำสั่งหรือสัญญาจ้างให้ทำหน้าที่สอนมีสิทธิที่จะสมัครสอบ
          แต่ในส่วนของกลุ่มครูธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ไม่มีสิทธิสมัครสอบครูผู้ช่วยในคราวนี้ได้ เนื่องจาก สพฐ.ได้มีหนังสือสั่งการไปที่เขตพื้นที่การศึกษาว่ากลุ่มครูธุรการโรงเรียน ไม่ให้สอนหนังสือ ฉะนั้นจึงทำให้ขาดคุณสมบัติตามคำสั่ง
        อย่างไรก็ตาม สำหรับการเปิดรับสมัครเพิ่มนั้น ทาง สพฐ. เตรียมขยายเวลารับสมัครเพิ่มอีก 3 วัน เฉพาะกลุ่มครูพี่เลี้ยงและกลุ่มครูอัตราจ้างตามโครงการเงินกู้เอสพี 2 ปี 2555 เท่านั้น โดยคาดว่าในสัปดาห์หน้าจะแจ้งปฏิทินเพิ่มเติมได้ทันที

Comments are closed.