วันพฤหัส , 27 มิถุนายน 2019
Breaking News

ครูเครียด O-NET ชี้อนาคต

จี้ ก.ค.ศ.ทบทวนนำคะแนน O-NET ประเมินวิทยฐานะครู ชี้ทำให้ครูรู้สึกไม่สบายใจและไม่ยุติธรรม พร้อมปลุกระดมครูร่วมให้ข้อมูล

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน(สสค.) กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดที่จะให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) หาแนวทางการเลื่อนวิทยฐานะครูโดยนำคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้น พื้นฐานหรือ O-NET มาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาและ ก.ค.ศ.รับในหลักการ ทำให้ครู ผู้บริหารทั่วประเทศไม่สบายใจ และไม่ยุติธรรมกับครู ซึ่งที่ประชุมเห็นตรงกันว่า O-NET ควรใช้เป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนานักเรียนมากกว่าเป็นตัวตัดสินเพื่อลงโทษครู จึงอยากให้ครูทุกคนรวมไปถึงเครือข่ายครู ออกมาช่วยกันแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ ซึ่งตนเห็นว่า ก.ค.ศ.ควรมีการทบทวนเรื่องนี้

“คะแนน O-NET  ควรเป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้รัฐจัดสรรงบฯ เช่น โรงเรียนที่มีคะแนน O-NET ต่ำ รัฐควรเพิ่มงบฯเพื่อช่วยครูพัฒนาเด็ก เป็นตัวชี้เป้าให้รัฐช่วยครู นักเรียน และโรงเรียน ไม่ใช่ตัวยิงเป้าครูหรือตัดสินอนาคตครู ที่สำคัญไม่ใครปฏิเสธเรื่องการทดสอบเพื่อจะได้ทราบว่าเรามีคุณภาพจุดใด และผู้คิดหลักเกณฑ์ต้องคิดให้กว้าง เพราะหากไม่ระวังเราอาจฆ่าเด็กครู และพ่อแม่ผู้ปกครอง” ดร.อมรวิชช์ กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน

 

Comments are closed.