วันพฤหัส , 20 กุมภาพันธ์ 2020
Breaking News

ค่ายวิศวะ เหลาดินสอ ครั้งที่ ๑๐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค่ายวิศวเหลาดินสอ
ค่ายวิศวะเหลาดินสอ ครั้งที่ ๑๐ จัดโดย คณะกรรมการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
กำลังศึกษา หรือ กำลังจะเข้ารับการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือ
เทียบเท่า)
เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีโอกาสทำความรู้จัก
กับวิชาชีพ “วิศวกร” และ วิธีการเรียนของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ น้องๆจะได้ฝึกหัด โดย
ใช้เครื่องมือจริง ได้สัมผัสถึงการใช้ชีวิตของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย รับฟังการแนะแนวเพื่อ
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งทำให้น้องได้รับความรู้ และ
สนุกสนานไปกับกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดเตรียม
ไว้ให้เป็นอย่างดี
การรับสมัคร
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-14 มกราคม 2557 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบ
สมัครได้ที่ https://www.facebook.com/dinsorcamp10 หรือ สามารถติดต่อขอรับ
จาก งานแนะแนวของโรงเรียน

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Comments are closed.