วันศุกร์ , 22 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

ค่ายหมอสายตาครั้งที่ 5 คณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.รามคำแหง

สโมสร นักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดโครงการ“ค่ายหมอสายตา ครั้งที่ 5” ขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบระบบการเรียนการสอนและการ ปฏิบัติงานในวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์ช่วยประชาสัมพันธ์เปิดบทบาทและสร้าง ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์ทั้งยังเป็นการช่วยเปิดโลกทัศน์ทาง ด้านการศึกษาแก่เยาวชน 
เกณฑ์การรับสมัคร  
1) นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
2) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3) มีความสนใจในวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์
กำหนดการ
ค่ายจัดวันที่   29 – 30 มีนาคม 2556 (ค้างคืน)
รับสมัคร       วันนี้ – 15 มีนาคม 2556 (ยึดตามวันประทับตราไปรษณียากร)
ประกาศผล   20 มีนาคม 2556
การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ
 จะคัดเลือกจากการตอบคำถามของน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 85 คน
ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย 
250 บาท (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
 ชื่อ บัญชี สโมสรนักศึกษาทัศนมาตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ธนาคารออมสิน   สาขารามคำแหง    เลขบัญชี 050311293901   ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2556 เท่านั้น หากไม่ชำระเงินตามวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 )
ส่งใบสมัครที่ 
สโมสรนักศึกษาทัศนมาตรศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240(วงเล็บมุมซองว่า “ค่ายหมอสายตา’ 56 ครั้งที่ 5”)ตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2556 (ยึดตามวันประทับตราไปรษณียากร)
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ 
นางสาวพิมพ์พิชชา สุวรรณนิยม (พี่มิ้นท์) โทร.   0-8890-79735
นางสาวปณิตา มะยัง              (พี่น้ำผึ้ง)   โทร. 0-8339-18729
• โทรศัพท์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.
• เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 20.00 น.
• ผ่านทาง www.facebook .com/ค่ายหมอสายตา หรือ
 www.facebook .com/ค่ายหมอสายตาครั้งที่ 5

Comments are closed.