วันศุกร์ , 22 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 9

การศึกษานิวซีแลนด์นำทัพสถาบันการ ศึกษาชั้นนำเชิญร่วมงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 9 (OCSC International Education Expo 2012) พร้อมมอบทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี-โท-เอก แก่นักศึกษาไทยกว่า 50 ทุน

การศึกษานิวซีแลนด์ยกขบวนมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศนิวซีแลนด์ร่วมงานมหกรรม การศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 9 (OCSC International Education Expo 2012) ชูแนวคิด “Education for all” ตอบทุกโจทย์ความต้องการด้านการศึกษาต่อ ผนวกมาตรฐานการศึกษาระดับโลกที่เน้นนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเสริม ศักยภาพรับความเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 พร้อมมอบทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ตลอดจนทุนเรียนภาษา แก่นักศึกษาไทยถึง 51 ทุน

นางสาวเกวลิน เลิศรัศมีวงศ์ ผู้จัดการการศึกษานิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เปิด เผยว่า “ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของผู้เรียน ทุกกลุ่ม ทุกระดับชั้น ด้วยมาตรฐานการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก หลักสูตรที่หลากหลายและยืดหยุ่น รวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์บน ฐานของความรู้ ทักษะ และค่านิยมที่เอื้อให้ผู้เรียนพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพและนำไปประยุกต์ใช้ ได้จริงในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 โดยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะเน้นทักษะการอ่านออกเขียนได้ การคำนวณ และการมีส่วนร่วม เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือการทำงาน ส่วนระดับอุดมศึกษาจะเน้นคุณภาพ หลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ และการวิจัยเป็นหลัก รวมทั้งเน้นสร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตและฝึกฝนจากการทำงานจริง ซึ่งตรงกับแนวโน้มการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน”

“รัฐบาลนิวซีแลนด์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจะได้รับเงินอุดหนุนจาก รัฐ (ไม่มีมหาวิทยาลัยเอกชน) แต่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสภามหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วยตัวแทนจากภาค รัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทำให้การบริหารคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ ทำให้กว่าครึ่งของมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ติดอันดับ 500 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกทุกปี นอกจากนี้ยังได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการเรียนการสอนกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศทั่วโลก และมีความพร้อมด้านอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้และทักษะเพื่อผลักดันให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จ ทั้งด้านการเรียนและอาชีพที่คาดหวังไว้ในอนาคต โดยมีให้เลือกตั้งแต่แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การดนตรี การออกแบบ สื่อสารมวลชน ไปจนถึงการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว”

สำหรับมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ติดอันดับโลกของนิวซีแลนด์ที่จะมาร่วมงานมหกรรม การศึกษาต่อต่างประเทศครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ AUT University Lincoln University Massey University The University of Auckland The University of Waikato University of Canterbury และVictoria University of Wellington ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยล้วนมีหลักสูตรการศึกษาและสาขาวิชาให้เลือกอย่างหลาก หลาย ครอบคลุมทุกความต้องการในศึกษาต่อในปัจจุบัน โดยในงานนี้ ผู้สนใจศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์สามารถสอบถามข้อสงสัยและรับคำปรึกษาจากตัว แทนของสถาบันการศึกษาโดยตรง เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกสถานที่เรียนและหลักสูตรที่เหมาะสมกับตนเองมาก ที่สุด

นอกจากนี้ การศึกษานิวซีแลนด์ยังได้จัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับต่างๆ สำหรับนักศึกษาไทย อาทิ ทุนศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งแบบเต็ม 4 ปี และทุนค่าเล่าเรียน ทุนวิจัยระดับปริญญาโท ทุนวิจัยปริญญาเอก ตลอดจนทุนเรียนภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งสิ้นถึง 51 ทุน อาทิ ทุน ASB Bank & NZ Shareholders Association Scholarship ณ University of Auckland, ทุน AUEA Braithwaite-Thompson Graduate Research Award ณ University of Auckland, ทุน School of Law Graduate Scholarship ณ University of Waikato, Victoria PhD Scholarship ณ Victoria University of Wellington และทุน Southern Environmental Trust Scholarship ณ Lincoln University, ทุน International Doctoral Scholarship ณ University of Canterbury เป็นต้น ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด เงื่อนไข และสมัครได้ภายในงาน

“จากความร่วมมือด้วยดีของสถาบันการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ รวมถึงสถาบันการศึกษาชั้นนำจากทั่วโลกที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เชื่อว่านักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไปจะได้รับประโยชน์อย่างมาก เพราะเป็นการย่อโลกแห่งข้อมูลข่าวสารด้านศึกษาต่อต่างประเทศที่ครบครันมาไว้ ในจุดเดียว นับเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่คนไทยที่กำลังมองหาช่องทางพัฒนาศักยภาพไม่ควรพลาด” นางสาวเกวลิน กล่าว

ผู้สนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศนิวซีแลนด์ หรือสนใจติดต่อสมัครทุนการศึกษาประเภทต่างๆ สามารถสอบถามรายละเอียดหรือขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้ที่ New Zealand Pavilion บูธ U19-20 ,U27-28 ภายในงาน “มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 9” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2555 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน อ่านรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ www.newzealandeducated.com 

Comments are closed.