วันอาทิตย์ , 9 สิงหาคม 2020
Breaking News

ประกาศผล รับตรง ม.บูรพา 56

มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการรับตรงหลากหลายสาขาวิชา รวมไปถึงนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคเดียวกับสถานที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัย ปี 2556 โดยสามารถตรวจสอบทาง เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th/ ตั้งแต่ 12 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป

  ประกาศผล ม.บูรพา 56 รับตรง ม.บูรพา รอบที่ 1  (รับ 2,424 คน)
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย  :  วันที่ 12 ธันวาคม 2555  ตรวจสอบทาง website http://regservice.buu.ac.th/           สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย  :  วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 09.00 – 16.00 น.

           ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา  :  วันที่ 20 ธันวาคม 2555 ตรวจสอบทาง website http://regservice.buu.ac.th/

           ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษามารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์  :  วันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 09.00 – 15.00 น.
         
         ทั้ง นี้ มหาวิทยาลัยบูรพา ยังประกาศเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปี 2556 (รับตรง ม.บูรพา 56)รอบที่ 2 โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
  รับตรง ม.บูรพา รอบที่ 2  (รับ 2,394 คน)
           รับสมัคร  :วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2556           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย  :  20 มีนาคม 2556 ตรวจสอบทาง website http://regservice.buu.ac.th/

           สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย  :  วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 09.00 – 16.00 น.

           ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา  :  วันที่ 20 ธันวาคม 2555 ตรวจสอบทาง website http://regservice.buu.ac.th/

           ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษามารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์  :  วันที่ 31 มีนาคม 4 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 09.00 – 15.00 น.
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

Comments are closed.