วันพุธ , 21 ตุลาคม 2020
Breaking News

จบ ป.โท ก่อน ม.ค.55 กับ จบหลัง ม.ค.55 ต่างกันอย่างไร

จากเว็บบอร์ดของ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีผู้โพสต์สอบถามกรณี จบ ป.โท ก่อน มกราคม 2555 กับ หลัง มกราคม 2555 ว่ามีผลต่อการได้รับการปรับเพิ่มให้ได้รับเงินเดือนตามอัตราแรกบรรจุตาม คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง หรือไม่ อย่างไร จึงขอเก็บคำตอบของผู้ที่รับผิดชอบในด้านนี้ของ ก.ค.ศ.มาเป็นความรู้กันครับ

 

Comments are closed.