วันพฤหัส , 27 มิถุนายน 2019
Breaking News

จี้กศน.เก็บตก’เด็กออกกลางคัน’ แนะเรียน ‘ม.6’ ใน 8 เดือนทางเน็ต

นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวตอนหนึ่งในการเสวนาเรื่อง “การรู้หนังสือเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า เนื่องจากโครงสร้างของประชากรในอนาคตจะมีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก ดังนั้นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จะต้องตั้งโจทย์ใหม่ในการจัดการศึกษา ด้วยการนำเด็กและผู้สูงอายุมาเรียนรู้ไปด้วยกัน นอกจากนี้การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 กศน.จะต้องหันมาเน้นการศึกษาที่กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มเด็กที่ออกจากระบบการศึกษากลางคัน ซึ่งมีประมาณปีละ 200,000 คน โดยอาจจะต้องมีโครงการเรียน กศน.จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 8 เดือนทางอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา พร้อมกันนี้จะต้องเร่งพัฒนาและส่งเสริมสินค้าของชาวบ้านให้มีคุณภาพเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่ม

ด้านนายรุ่ง แก้วแดง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าว ว่า การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คนที่ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่จะเป็นคนรวย และคนที่มีการศึกษาสูง ในขณะที่คนส่วนใหญ่ของประเทศที่มีการศึกษาน้อย เป็นเกษตรกรและคนจนเกือบ 90% จะเสียเปรียบ ดังนั้น กศน.ต้องเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมศักยภาพของคนเหล่านี้ โดยจะต้องทบทวนเรื่องของการรู้หนังสือซึ่งต้องสร้างความเข้าใจใหม่ว่า การรู้หนังสือไม่ใช่แค่อ่านออกเขียนได้อีกต่อไป แต่จะต้องรู้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นจุดปรับตัวที่สำคัญที่สุดของ กศน. นอกจากนี้จะต้องให้ความสำคัญเรื่องของภาษา อาชีพ และต้องสอนให้คนรู้จักใช้เทคโนโลยีเป็น ทั้งนี้ สิ่งที่ กศน.ต้องทำคือ การเร่งผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนกว่า 50 ล้านคน ที่อาจจะเสียเปรียบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก 3 ปีข้างหน้า และต้องเร่งสร้างระบบเครือข่ายในการจัดการศึกษา ซึ่งตนเชื่อมั่นว่า กศน.จะช่วยแก้วิกฤตของชาติได้

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

Comments are closed.