วันพฤหัส , 27 มิถุนายน 2019
Breaking News

จี้ปรับข้อเสียร.ร.นิติบุคคล

นายรังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการนำร่องโรงเรียนนิติบุคคล 58 แห่งในปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีโรงเรียนดังหลายแห่ง อาทิ ร.ร.สามเสนวิทยาลัย ร.ร.สตรีวิทยา ร.ร.ศึกษานารี ร.ร.หอวัง เป็นต้น ร่วมนำร่องว่า ขณะนี้เลขาธิการสพฐ.มอบให้แต่ละสำนักที่เกี่ยวข้องไปจัดทำรายละเอียด เพื่อยกร่างประกาศกฎหมายดันโรงเรียนเป็นนิติบุคคล อาทิ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาให้จัดทำรายละเอียดเรื่องวิชาการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ จัดทำเรื่องการบริหารงานบุคคล เป็นต้น

ที่ปรึกษาฯ กล่าวต่อว่า ช่วงปลายเดือนพ.ย.นี้ จะเรียกประชุมแต่ละสำนักที่ไปจัดทำมา ส่วนเรื่องค่าเล่าเรียนและการรับนักเรียนเมื่อได้เป็นโรงเรียนนิติบุคคล จะกำหนดเองได้หรือไม่นั้น โรงเรียนสามารถกำหนดอัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตรพิเศษต่างๆ ได้เอง เว้นแต่เรียนหลักสูตรธรรมดา ขณะที่การรับนักเรียนส่วนใหญ่ โรงเรียนยังต้องฟังนโยบายจากส่วนกลางอยู่ เพราะมีหลักคิดดันให้เป็นนิติบุคคล แบบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ แต่เนื่องจากมีการออกกฎหมาย ดังนั้นการนำร่องอาจยังไม่เป็นนิติบุคคล 100 เปอร์เซ็นต์ และคงต้องใช้เวลา

นายอุดม พรมพันธ์ใจ ผอ.สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย กล่าวว่า จะศึกษาผลดี-เสียโรงเรียนนำร่องก่อน จากนั้นจะให้เป็นโรงเรียนนิติบุคคลถาวร ซึ่งจะมีแต่เพิ่มกับเพิ่ม คล้ายกับโรงเรียนมาตรฐานสากลที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์

Comments are closed.