วันพฤหัส , 27 มิถุนายน 2019
Breaking News

จี้มหาลัยสอน “อังกฤษ” มากขึ้น

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่อาคารศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา : สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน” โดยนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า สถาบันอุดมศึกษาไทยถือว่ามีมาตรฐานและคุณภาพ ที่คนต่างประเทศสนใจมาเรียนจำนวนมาก แต่มีข้อจำกัดเรื่องภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรปรับการเรียนการสอนและภาษาให้เป็นสากลมากขึ้น เพื่อเป็นแหล่งการศึกษาให้กับคนในและต่างประเทศ

นายพงศ์เทพกล่าวว่า ขณะนี้อาจารย์ของไทยเก่งในระดับแถวหน้าของประเทศ และผ่านการศึกษาจากต่างประเทศ ถ้าจะให้สอนเป็นภาษาสากลหรือภาษาอังกฤษยังติดขัด เพราะไม่ชินจนต้องไปจ้างคนต่างชาติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องทำให้อาจารย์ไทยที่เก่งระดับแถวหน้าสามารถสอนเป็นภาษาสากล เพราะนอกจากจะทำให้การศึกษามีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย
ที่มา มติชน

Comments are closed.