วันพฤหัส , 27 มิถุนายน 2019
Breaking News

จี้ใช้โอเน็ตป.6พัฒนาคุณภาพร.ร.เล็ก สพฐ.ดันจัดนวัตกรรมเรียนร่วม-สั่งขยายผล

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมพบข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่ชัดเจนมากขึ้น หลังจากนำผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต มาวิเคราะห์อีกรอบ โดยพบว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าโรงเรียนขนาดกลาง ซึ่งถือเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีปัจจัยด้านบวกมากขึ้น เช่น มีจำนวนนักเรียนต่อครูไม่สูงมาก ส่งผลให้ครูดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด ไม่เหมือนที่ผ่านมา ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีคุณภาพตกต่ำ ฉะนั้นจึงต้องใช้จุดนี้เป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ อย่างไรก็ตาม สพฐ.ไม่ได้หมายความว่าจะปล่อยให้โรงเรียนขนาดเล็กขยายหรือเพิ่มจำนานมากขึ้น เพราะสิ่งที่ สพฐ.ต้องการคือให้เดินหน้ามาตรการเชิงบริหาร โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายนักเรียนให้มาเรียนรวมกัน เพราะจะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

“ได้วิเคราะห์แล้วว่า สพฐ.จะส่งเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้โรงเรียนที่ดำเนินการเชิงนวัตกรรมรูปแบบการเคลื่อนย้ายนักเรียนมาเรียน รวมกันเพิ่มมากขึ้น อย่างกรณี ร.ร.บ้านยางน้อย จ.อุบลราชธานี หรือแก่งจันทร์โมเดล จ.เลย ถือเป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่ง สพฐ.ก็จัดสรรรถรับส่งนักเรียนให้ ดังนั้น หากเขตพื้นที่ใดสามารถบริหารจัดการการใช้นวัตกรรมการเรียนร่วมกันได้จะถือ เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ เพราะผลวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าการที่นักเรียนเคลื่อนย้ายมาเรียนร่วมกัน ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มากขึ้น นักเรียนสามารถจัดกิจกรรมกีฬา ทำโครงงาน ส่งผลให้มีความเป็นโรงเรียนมากขึ้น

ดังนั้น สพฐ.ยืนยันจะเดินหน้าส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็กในแง่การบริหารและงานวิชาการ โดยใช้ทั้งเทคโน โลยีและงบประมาณ เพื่อให้เกิดการขยายผลต่อไป? เลขาธิการกพฐ.กล่าว

ที่มา ข่าวสดออนไลน์

Comments are closed.