วันเสาร์ , 25 พฤษภาคม 2019
Breaking News

จุฬาฯ-ชนบทให้117ทุนเปิดรับแล้วถึง13ก.ค.นี้เท่านั้น!!

 

ขณะนี้การรับสมัครนักเรียนเพื่อขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท ประจำปีการศึกษา 2556 ได้เริ่มแล้ว ปีนี้มอบให้ทั้งสิ้น 117 ทุน

รายละเอียดการรับสมัคร

โดยจะมีระยะเวลาวันที่ 4-13 กรกฎาคม 2555 เท่านั้น

นักเรียนที่สนใจรีบดำเนินการ เพราะจะต้องสมัครผ่านโรงเรียน

นักเรียนควรจะ download เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556

กรอกข้อมูลและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน แล้วรีบส่งให้โรงเรียนพิจารณา เมื่ออยู่ในโควต้าของโรงเรียน (12 คน)

ให้รีบดำเนินการสมัครผ่านเว็บไซต์ศูนย์ทดสอบแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรอกข้อมูลในเว็บไซต์ให้เรียบร้อย

ให้พิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซ์ต์ไปจ่ายเงิน และนำมาแนบกับเอกสารประกอบการสมัคร เอกสารขอรับทุนฯ และติดตามโรงเรียนให้ส่งเอกสารนี้

ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2556

Comments are closed.