วันอาทิตย์ , 20 ตุลาคม 2019
Breaking News

“ชาญวิทย์” ปลื้มผลโอเน็ตเด็ก ร.ร.เอกชนขยับเพิ่ม

นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.)
เปิดเผยว่า ได้รับรายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2554
ของโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
โดยเฉพาะผลสอบโอเน็ตระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ที่มีผลโอเน็ตเฉลี่ยรวมทุกสาขาวิชาสูงกว่าการสอบปีการศึกษา 2553
และยังพบว่าวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา มีผลเฉลี่ยสูงเกินร้อยละ 50
ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
ก็มีผลสอบโอเน็ตเฉลี่ยสูงกว่าปีที่ผ่านมาเช่นกัน
แต่ภาพรวมแยกตามสาขาวิชายังเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 ดังนั้น
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
จึงกำหนดเป้าหมายให้โรงเรียนเอกชนต้องเพิ่มผลโอเน็ตให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50
ในกลุ่มสาระหลัก 5 วิชาให้ได้ภายใน พ.ศ.2558 อย่างไรก็ตาม
เพื่อเป็นรางวัลให้โรงเรียนเอกชนที่ทำให้ผลเฉลี่ยโอเน็ตดีขึ้น ในเร็วๆนี้
สช.จะเปลี่ยนหลักเกณฑ์ว่าด้วยระเบียบเงินอุดหนุนรายหัวใหม่
โดยเฉพาะในรายการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน
ซึ่งจะขอให้ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนในส่วนนี้
เพื่อให้โรงเรียนเอกชนสามารถไปจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเพิ่มจะได้กระตุ้น
ผลโอเน็ตให้สูงขึ้นไปอีก ทั้งนี้
จากผลโอเน็ตของนักเรียนเอกชนที่มีค่าเฉลี่ยสูงมาก
จึงไม่แปลกใจที่ยอดนักเรียนเอกชนมีทิศทางสูงขึ้น.

Comments are closed.