วันพุธ , 21 ตุลาคม 2020
Breaking News

ชี้ ม.นอกระบบ-ขึ้นค่าหน่วยกิตคนละเรื่อง

“สมคิด” นัดแจงประชาคม มธ. “พงศ์เทพ” เผยเรื่องยากขอกลับเป็น ขรก.

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการผลักดันมหาวิทยาลัยนอก ระบบว่า ตนพร้อมผลักดันร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐตามที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเสนอเรื่องเข้ามาที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาออกมาคัดค้าน ทราบว่าเรื่องยังอยู่ที่สภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยกำลังทำความเข้าใจกับนักศึกษาอยู่ ส่วน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ที่มีกระแสวิพากษ์ วิจารณ์แสดงความคิดเห็นค้านการออกนอกระบบทางสื่อสังคมออนไลน์นั้น ตนเข้าใจดีว่านักศึกษาหรือกลุ่มผู้เห็นค้านก็ต้องมีเป็นเรื่องธรรมดา โดยเรื่องที่นักศึกษาผู้ปกครองแสดงความเป็นห่วงมากที่สุดคือ เกรงว่าเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้วจะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ตนเห็นว่า หากมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว ต้องแบกรับภาระมากขึ้นแต่ไม่มากนัก ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยก็มีคุณภาพดีขึ้นด้วย ผู้บริหารก็ต้องชี้แจงให้ประชาคมเข้าใจ ทั้งนี้ ในส่วนของ มธ. ที่เสนอร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. …มาที่ตน ก็ไม่ได้บอกว่ามีนักศึกษาคัดค้าน ซึ่งเป็นหน้าที่ของอธิการบดีที่จะต้องทำความเข้าใจกับนักศึกษา

ต่อข้อถามที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) มีข้อเสนอจะขอกลับมาเป็นข้าราชการ นายพงศ์เทพกล่าวว่า เรื่องการปรับเปลี่ยนสถานภาพของบุคลากรที่ไม่มีการบรรจุเป็นข้าราชการนั้น เป็นเรื่องที่ทำมานานแล้ว และต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล ถ้าจะให้กลับไปเป็นข้าราชการเหมือนเดิมเป็นเรื่องที่ยาก

ด้าน ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. กล่าวว่า ตนได้นัดประชุมทำความเข้าใจกับนักศึกษาและประชาคม รวมทั้งผู้สนใจ ในวันที่ 16 ม.ค.2556 ที่ มธ.ศูนย์รังสิต ทั้งนี้ ข้อห่วงใยของนักศึกษาเกี่ยวกับค่าหน่วยกิตนั้น เบื้องต้นขอชี้แจงว่า การนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบกับการขึ้นค่าหน่วยกิตเป็นคนละเรื่องกัน ที่ผ่านมา มธ.ยังไม่ได้ออกนอกระบบก็ได้ขึ้นค่าหน่วยกิตไปแล้วเมื่อ 2 ปีก่อน ขณะที่มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งออกนอกระบบไปแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ก็ยังไม่ได้ขึ้นค่าหน่วยกิต.

 

 

ที่มา ไทยรัฐ

Comments are closed.