วันศุกร์ , 22 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

ดร.วรากรณ์ชี้อนาคต คนเก่งวิทย์ – IT- คิดสร้างสรรค์ คือฮีโร่

อธิการ ธุรกิจบัณฑิตย์ วิเคราะห์อาชีพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต้องพึ่งพาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  เหตุโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้มนุษย์ต้องการผลิตสิ่งของเพื่อสนอง ความต้องการมากขึ้น พร้อมยกคนที่คิดสร้างสรรค์ จะรุ่งเรือง ไม่ว่าจะเรียนสาขาใด ๆ ก็ตาม

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวการศึกษาไทย (ENN) ถึง การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก อันจะทำให้เกิดสาขาอาชีพใหม่ ๆ ขึ้นมา โดยชี้ชัดว่า โลกในอนาคตจะต้องพึ่งพาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อผลิตสิ่งต่าง ๆ ที่จะหมดไปจากโลกรวมทั้งผลิตสิ่งที่มาสนองความต้องการของมนุษย์ด้านต่าง ๆมากขึ้น…

“หากวิเคราะห์ถึงอาชีพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แน่นอนว่า ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสำคัญยิ่งเพราะ โลกเราจะผลิตสิ่งที่จะมาสนองความต้องการให้มากยิ่งขึ้น เช่นมีที่ดินเท่าเดิมแต่ต้องการปลูกผักได้มากยิ่งขึ้น ที่ดินเท่ากันใครจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้ดีกว่ากัน ความรู้วิทยาศาสตร์จะช่วยได้มาก หรือด้านชีววิทยา ในเรื่องการตัดต่อสายพันธุ์ การคัดสายพันธุ์ การแก้ไขพันธุกรรมที่ด้อยของคน กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก  หรือวิทยาศาสตร์ด้านไอทีและด้านไฟฟ้า คนเก่งด้านนี้จะเป็นที่ต้องการสูงเช่นกัน เพราะกระแสความเปลี่ยนแปลงโลกเกี่ยวข้องกับด้านนี้มาก

อธิการบดีธุรกิจบัณฑิตย์ วิเคราะห์อีกว่า นอกจากนี้อาชีพที่เกิดมาจาก นวัตกรรม ก็จะรุ่งเรืองไม่แพ้กัน พวกนี้ต้องการคนที่ริเริ่มสร้างสรรค์ คนที่เรียนในคณะวิศวะ นิเทศ ศิลปกรรม ไอที หรือสาขาอื่น ๆ ถ้าสามารถคิดสร้างสรรค์ได้ก็จะมีอาชีพหรือมีรายได้ที่มากกว่าคนอื่น ๆ

ส่วนกลุ่มที่กำลังมาแรงมากที่ดร.วรากรณ์ ชี้ชัดว่ากำลังเฟื่องฟูทั้งในประเทศไทยและระดับโลกก็คือ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย ให้เหตุผลว่า ในขณะนี้เรื่องของการชะลอวัย เรื่องของความงาม โดดเด่นมาก ๆ ไม่เฉพาะแค่เรื่องสปา หรือนวดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการดูแลคนชรา คนที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ด้วย

ส่วนอาชีพที่จะมีความต้องการสูงในกลุ่มสุดท้ายเป็นเรื่องของ การบริหารจัดการ เพราะ จะมีความต้องการคนที่เข้าใจถึงเป้าหมายกลยุทธ์ คนที่เข้าใจความต้องการของคน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ได้หมายความแค่การเรียนในคณะการบริหารจัดการเท่านั้น แต่กินความเข้าไปถึงการเรียนเรื่องจิตวิทยา เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ อีกด้วย

เพราะฉะนั้นการเรียนเพื่อเตรียมความ พร้อมสู่อนาคต น้องๆ  นักเรียน นักศึกษาจึงต้องเรียนรู้ศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันด้วย เพื่อเราจะได้เป็นคนที่มีความพร้อมที่สุดสำหรับการทำงานในอนาคต…อธิการธุรกิจบัณฑิตย์กล่าวแนะนำในตอนท้าย

Comments are closed.