วันศุกร์ , 7 สิงหาคม 2020
Breaking News

ดึงสคบ.สอบมาตรฐาน”ร.ร.กวดวิชา”

นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หลังจากสคบ.กำหนดให้โรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชา เป็น 1 ใน 26 รายการ ที่สคบ.ต้องการคุ้มครองผู้บริโภค วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและผู้รับบริการ ได้มั่นใจ ว่าเมื่อเข้ามาเรียนรู้กับโรงเรียนกวดวิชาที่ขึ้นทะเบียนกับสช.จะได้รับความ รู้ ได้รับบริการมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในอาคารสถานที่ โดยเบื้องต้นมีข้อตกลงร่วมกันว่าสช.และสคบ.จะกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ตลอดจนคุณภาพของโรงเรียนกวดวิชา หากโรงเรียนกวดวิชาใดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สช.และสคบ.กำหนด จะได้รับการขึ้นป้ายตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภคประเภทโรงเรียนกวดวิชา

“ถ้าโรงเรียนกวดวิชาไหนมีตราสัญลักษณ์ดังกล่าว ผู้ปกครองและบุตรหลานจะเกิดความมั่นใจในคุณภาพที่จะได้รับ มั่นใจในคุณภาพครูผู้สอน และเชื่อมั่นได้ว่าจะไม่ถูกเอาเปรียบ เพราะมีการกำหนดค่าเล่าเรียนที่เป็นมาตรฐาน สำหรับหลักเกณฑ์นั้นสช.ได้กำหนดว่าต้องผ่านการประกาศคุณภาพภายในของสช.ใน ระดับดีมาก ทุกมาตรฐาน อาทิ มาตรฐานคุณภาพ การให้บริการ ความปลอดภัยอาคารสถานที่ หรือคุณภาพครูผู้สอน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โรงเรียนกวดวิชานั้นๆ ต้องผ่านเกณฑ์ของสคบ.ด้วย ทั้งนี้ สช.และสคบ.จะเริ่มทดลองกับโรงเรียนกวดวิชาในพื้นที่กทม.ก่อนในช่วงเดือน ธ.ค.นี้ จากนั้นจึงขยายไปยังจังหวัดใหญ่ๆ ที่มีโรงเรียนกวดวิชาตั้งอยู่เยอะ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต อุบลราชธานี อุดรธานี นครราชสีมา หรือชลบุรี เป็นต้น ก่อนกระจายไปยังโรงเรียนกวดวิชาทั่วประเทศต่อไป” นายชาญวิทย์กล่าว
ที่มา ข่าวสด

Comments are closed.