วันอังคาร , 26 พฤษภาคม 2020
Breaking News

ตีกลับสรรหาประธานคุรุสภา

นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการคุรุสภา เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุมเลือกนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาคนใหม่ ขณะเดียวกันได้มีการหารือกรณีที่นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ ส่งเรื่องการเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่ง”ประธานคุรุสภา”ที่มีการเสนอ ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 4 คน ในสมัยที่ น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ อดีตปลัด ศธ.เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา กลับมาให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา ดำเนินการสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้ถูกต้อง และให้เป็นไปตามรายงานการประชุมที่มีมาโดยตลอด ซึ่งเท่ากับว่านายสุชาติ มองเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในกระบวนการสรรหาที่ผ่านมา

ดังนั้นที่ประชุม จึงนำรายงานการประชุมทั้งหมดกลับมาพิจารณาอีกครั้ง และเห็นว่า ประกาศการรับสมัคร ซึ่งลงนามโดย น.ส.ศศิธารา และถือเป็นมติของคณะกรรมการคุรุสภาชุดเดิม ที่มีข้อหนึ่งระบุว่า การแสดงวิสัยทัศน์ จะเป็นส่วนสำคัญในการประกอบการพิจารณาหรือไม่ก็ได้ แต่ปรากฏว่าในรายงานการประชุม กลับระบุเป็นมติในที่ประชุมว่า ให้คุรุสภาทำหนังสือเชิญผู้สมัครทั้ง 11 คน มาแสดงวิสัยทัศน์ คนละ 20 นาที และให้คณะกรรมการลงคะแนนหลังจากการแสดงวิสัยทัศน์ ซึ่งหมายความว่าผู้ที่ไม่มาแสดงวิสัยทัศน์ จะไม่มีคะแนน แต่ทว่าในรายชื่อที่ น.ส.ศศิธารา เสนอให้ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณา กลับมีผู้ที่ไม่แสดงวิสัยทัศน์ได้รับการคัดเลือก ถึง 3 คน จึงเป็นประเด็นว่า ผู้ที่ไม่มาแสดงวิสัยทัศน์ ได้คะแนนมาจากไหนและเหตุใดจึงได้รับการคัดเลือก และหาก รมว.ศึกษาธิการ เลือกผู้ที่ไม่มาแสดงวิสัยทัศน์ แล้วอีก 6 คนที่มาแสดงวิสัยทัศน์แต่ไม่ผ่านการคัดเลือก อาจฟ้องร้องได้

“เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ จึงได้ตั้งคณะกรรมการกฎหมาย โดยมี ผอ.สำนักนิติการของสำนักงานปลัด ศธ. เป็นประธาน และให้อีก 3 องค์หลัก คือ สพฐ. สอศ. และ ก.ค.ศ. ส่งผู้แทนมาเป็นกรรมการวินิจฉัย ถึงประเด็นที่เกิดขึ้น โดยจะผลการวินิจฉัยของนักกฎหมายเป็นอย่างไร คณะกรรมการยินดีจะปฏิบัติตาม ขณะเดียวกัน ทางแก้อีกทางหนึ่งคือ รมว.ศึกษาธิการ อาจจะใช้อำนาจยกเลิกกระบวนการทั้งหมด แล้วเริ่มใหม่ โดยเลือกคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่ และกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ทั้งหมด ซึ่งหากทำเช่นนั้นก็มีสิทธิ์ถูกฟ้องร้อง จากผู้ที่เสียประโยชน์ได้เช่นกัน”

ปลัด ศธ.กล่าวและว่า จะมีการหารือเรื่องนี้อีกครั้งวันที่ 29 ต.ค.55 และหากได้ข้อสรุปและสามารถเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมให้ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาได้ ก็จะทันเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. วันที่ 30 ต.ค.นี้ เพื่อให้ประธานคุรุสภาคนใหม่ จะสามารถทำงานได้ทันในวันที่ 1 พ.ย.55 ทันที

ที่มา สยามรัฐ

Comments are closed.