วันเสาร์ , 19 ตุลาคม 2019
Breaking News

ถก ก.ค.ศ.แก้เกณฑ์บรรจุ “รอง-ผอ.” ให้เลือก ร.ร.อื่น ถ้า 5 อันดับแรกเต็ม

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 22 มิถุนายน ได้นัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นวาระเร่งด่วน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เปิดสอบ และประกาศผลไปแล้ว รอการบรรจุและแต่งตั้ง โดยมีผู้ที่สอบผ่านขึ้นบัญชีรวม 1,658 อัตรา จากตำแหน่งว่าง 2,495 อัตรา ที่จะบรรจุในปีงบประมาณ 2554-2556 ซึ่งที่ประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ผ่านมา มีมติว่าในการบรรจุครั้งแรก 724 อัตรา ในวันที่ 27 มิถุนายน จะเรียกผู้ที่สอบขึ้นบัญชีได้ใน 724 ลำดับแรก มาเลือกสถานศึกษา ที่เลือกไว้ 5 แห่งตอนสมัครสอบคัดเลือก แต่กรณีที่สถานศึกษาที่ได้เลือกไว้ 5 อันดับ ถูกเลือกหมดแล้ว จะให้คงสิทธิผู้ที่สอบขึ้นบัญชีในบัญชีรวม สพฐ.และบัญชีในระดับ เขตพื้นที่การศึกษาไว้นั้น เมื่อพิจารณาแล้วอาจขัดกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และอาจทำให้มีปัญหาฟ้องร้องตามมาได้ จึงต้องนำเรื่องนี้มาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยจะเสนอ ให้ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกมติครั้งที่ผ่านมา และกลับไปใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูฯ เหมือนเดิม

“ส่วนผู้ที่สอบขึ้นบัญชีได้ แต่ไม่ยอมเลือกบรรจุในโรงเรียนที่เลือกไว้ 5 อันดับตอนสมัครสอบ แม้โรงเรียนที่เลือกไว้สามารถบรรจุได้นั้น จะไม่ทบทวนมติ โดยจะให้ตัดสิทธิการขึ้นบัญชีทั้งหมดเหมือนเดิม เพราะในระเบียบเดิมกำหนดไว้เช่นนี้” นายสุชาติกล่าว

แหล่งข่าวระดับสูงจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า สพฐ.ได้หารือเรื่องนี้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ค.ศ.แล้ว ได้ข้อสรุปว่าให้กลับไปใช้หลักเกณฑ์เดิมทั้งหมด กรณีผู้ที่สอบขึ้นบัญชีไว้ แต่สถานศึกษา 5 อันดับที่เลือกไว้ ถูกผู้ที่สอบขึ้นบัญชีในอันดับที่ดีกว่าเลือกบรรจุไปก่อนนั้น จะให้เลือกไปบรรจุในโรงเรียนอื่นก่อน และให้ สพฐ.ใช้ระบบและวิธีการบริหารดูแลภายหลัง โดยจะให้ย้ายโรงเรียนให้กับ ผู้ที่สอบขึ้นบัญชีกลุ่มนี้ภายหลัง โดยอาจย้ายกลับโรงเรียนที่เลือกไว้ หรือโรงเรียนอื่นตามความต้องการ

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

Comments are closed.