วันอาทิตย์ , 9 สิงหาคม 2020
Breaking News

ทปอ. สรุปแอดมิชชั่นและสอบ GAT-PAT ปี 57 พร้อมกัน ม.ค.

ทปอ. ไฟเขียวปฏิทินสอบแอดมิชชั่น และสอบ GAT-PAT ปี 2557 พร้อมกันเดือนมกราคม เชื่อช่วยแก้ปัญหาการวิ่งรอกสอบและลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนและผู้ปกครองได้

วันนี้ (24 ธันวาคม) ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงหลังการประชุม ทปอ. ว่า ที่ประชุมได้มีมติตรงกันใน การเลื่อนปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (แอดมิชชั่นกลาง) ประจำปีการศึกษา 2557 และการสอบวิชาความถนัดทั่วไปหรือ GAT และการสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการหรือ PAT ให้มาอยู่ในช่วงเดียวกัน คือ เดือนมกราคม มีรายละเอียดดังนี้

            รับสมัครสอบวิชา 7 วิชาสามัญ : วันที่ 1 – 24 พฤศจิกายน 2556

            กำหนดการสอบ 7 วิชาสามัญ : วันที่ 4 – 5 มกราคม 2557

  รับสมัครสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2557 :  วันที่ 1 – 27 ตุลาคม 2556

  กำหนดการสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2557 : วันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2556

  ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 : วันที่ 19 มกราคม 2557

  การสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ปีการศึกษา 2556 : สอบเดือนกุมภาพันธ์ 2557

  ประกาศผลสอบโอเน็ต : ต้นเดือนเมษายน 2557

  รับสมัคร GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 : วันที่ 15-26 มกราคม 2557

  กำหนดการสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2557 : วันที่ 8 – 11 มีนาคม 2557

  ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 : วันที่ 27 เมษายน 2557

ทั้งนี้ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) แจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ ไปยังมหาวิทยาลัย และตัดสิทธิ์การสมัครในระบบแอดมิชชั่นกลาง วันที่ 5 มิถุนายน 2557

          ส่วนรายละเอียดปฏิทินการคัดเลือกฯ ในระบบกลาง (แอดมิชชั่น) 2557 มีดังต่อไปนี้
            จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯในระดับแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2557 : วันที่ 5 – 15 มิถุนายน 2557

  รับสมัครแอดมิชชั่น : วันที่ 8 – 15 มิถุนายน 2557

  ชำระเงินค่าสมัครแอดมิชชั่น : วันที่ 8 – 17 มิถุนายน 2557

  ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกฯ : วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2557

  ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : วันที่ 28 มิถุนายน 2557

  สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : วันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2557

  ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา : วันที่ 15 กรกฎาคม 2557

Comments are closed.