วันเสาร์ , 25 พฤษภาคม 2019
Breaking News

ทุนการศึกษา ของทาง Stamford International 2556

มหาวิทยาลัย นานาชาติแสตมฟอร์ด ได้จัดสรรจำนวนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน ในระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ ด้านกีฬา และความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ ได้มีโอกาสเข้ามารับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ โดยรายละเอียดจำนวนทุนการศึกษา มีดังนี้

วันสุดท้ายสำหรับการยื่นหลักฐานสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา: วันที่ 22 มกราคม 2556

1. ทุนอธิการบดี 1 ทุน

2. ทุนช่วยเหลือทางการศึกษา 1 ทุน

สมัครขอทุนได้ที่ http://www.stamford.edu/th/admissions/scholarships-and-aids/

ที่มา : unigang.com

Comments are closed.