วันจันทร์ , 21 กันยายน 2020
Breaking News

ทุนทำวิจัยจากรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ (Research Scholarship) ประจำปี 2013-2014

ชื่อทุนการศึกษา : Swiss Government Excellence Research ScholarshipsFCS (The Swiss Government)

จุดประสงค์ : เพื่อที่จะหาผู้สมัครที่ต้องการทำงานวิจัยในส่วนของหลักสูตรปริญญาเอก หรือเฉพาะทางทางการแพทย์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และสถาบันเทคโนโลยีของรัฐบาล (แบบเต็มเวลา)

ระยะเวลา : 12 เดือน

รายละเอียดทุน

1. ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนจำนวน 1,920 ฟรังก์สวิส ต่อเดือน

2. ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน (ยกเว้นที่ Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL))

3. ได้รับการประกันสุขภาพจาก Mandatory Swiss Health insurance โดย FCS เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่าย

4. ค่าเดินทางโดยเครื่องบินสำหรับการเดินทางขาไป และขากลับเมื่อสำเร็จการศึกษา

5. เงินเพิ่มเติมพิเศษค่าที่พัก (จ่ายครั้งเดียวในครั้งแรกของการรับทุน)

6. บัตรโดยสารรถประจำทางสาธารณะแบบลดครึ่งราคาเป็นเวลา 1 ปี

7. ให้คำปรึกษาและการเดินทาง จัดงานเลี้ยงรับทานอาหาร และพาชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

8. ทุนที่มอบให้ครั้งนี้เป็นทุนสำหรับการทำวิจัยแบบเต็มเวลาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้วยคะแนนดีเยี่ยมหรือเทียบเท่า

2. อายุไม่เกิน 35 ปี

3. ผู้สมัครจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศที่ผู้อาศัยยื่นใบสมัคร และจะต้องไม่เคยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์เกิน 1 ปี

4. ผู้สมัครจะต้องยื่นจดหมาย (อีเมลล์) จาก Professor ในมหาวิทยาลัยที่สวิตเซอร์แลนด์ที่พร้อมที่จะเป็น Supervisor ให้

6. ผู้สมัครจะต้องยื่น Research Proposal พร้อมระบุกรอบเวลาในการดำเนินงาน

7. ผู้สมัครจะต้องมีระดับภาษาอังกฤษที่สามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างเหมาะสม
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม

University of Basel
University of Bern
University of Fribourg
University of Geneva
University of Lausanne
University of Lucerne
University of Neuchâtel
University of St.Gallen
University of Zurich
University of Lugano
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL)
Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETHZ)
Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID)
Swiss Graduate School of Public Administration (IDHEAP)
University of Applied Sciences Western Switzerland
Bern University of Applied Sciences
University of Applied Sciences Northwest Switzerland
University of applied Sciences Eastern Switzerland
Lucerne University of Applied Sciences and Arts
University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland
The Zürcher Fachhochschule

 ระยะเวลาการรับสมัคร

วันที่ 15 กันยายน 2555 – 10 ธันวาคม 2012

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/stipendien/eskas_laender/thailand/research_en.pdf

ที่มา: www.sara-dd.com

Comments are closed.