วันจันทร์ , 25 พฤษภาคม 2020
Breaking News

ทุนวิจัย South-South PhD Sanwich Scholarshipจาก Food Security

ทุน วิจัย South-South PhD Sanwich Scholarship 2013 จาก Food Security (FSC) University of Hohenhein,Germany มอบให้แก่นิสิตระดับปริญญาเอกจากประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานอยู่ในสถาบันการศึกษา หรือในองค์กรที่เกี่ยวช้องกับการพัฒนาความร่วมมือนานาชาติ

ข้อมูลทุน

Comments are closed.