วันอาทิตย์ , 20 ตุลาคม 2019
Breaking News

ทุนศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ Illinois State University

 

ทุนศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ Illinois State University

กองวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครบุคลากร มศว เพื่อสอบคัดเลือกรับทุนศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทร. 0-2260-3637 ภายใน 5640-2

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://news.swu.ac.th/doc/5009117407.pdf

Comments are closed.