วันพุธ , 22 พฤษภาคม 2019
Breaking News

นอร์ท-กรุงเทพฯจัดสัปดาห์วิชาการ NBU Academic Fairs 2012

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการ NBU Academic Fairs 2012
“ก้าวหน้า ก้าวไกล พัฒนาการศึกษาไทย สู่ AEC”

ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2555

ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

ภายในงานพบกับการสัมนาวิชาการและการแข่งขันด้านต่างๆ เช่น
ความรู้ด้านบัญช,ี ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ, ความรู้ด้านบัญชี,
ความรู้ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว,
ความรู้ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC, การประกวดสื่อแอนนิเมชั้่น
นอกจากนี้พบกับการออกบูทกิจกรรมและการจัดนิทัศการของสาขาวิชามากมาย

ประเภทการแข่งขัน

ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ความรู้ทางบัญชี
ความรู้ด้านการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ความรู้ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
ประกวดสื่อแอนนิเมชั่น

รางวัล

ถ้วยรางวัล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พร้อมทุนการศึกษา
รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
เกียรติบัตร

วันที่รับสมัครการแข่งขัน

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
สมัครได้ที่ www.northbkk.ac.th
หรือตอบรับการแข่งขันได้ที่ E-Mail : nbufairs55@gmail.com

กำหนดการ
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555

สัมนาวิชาการ
08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียนการสัมมนา ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 2 ชั้น 6

09.00 – 09.15 น.    พิธีเปิดงาน NBU Academic Fairs 2012โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 2 ชั้น 6

09.15 – 09.30 น.     ชมวิดีทัศน์สารคดีเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

09.00 – 11.30 น.     การสัมมนา เรื่อง “การศึกษาไทย จะปรับตัวอย่างไร เมื่อเข้าสู่ AEC”โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

11.30 – 12.30 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30 – 13.00 น.     ลงทะเบียนการสัมมนาภาคบ่าย ณ อาคาร 2

13.00 – 16.00 น.     การสัมมนาวิชาการคณะต่าง ๆ

14.00 – 16.00 น.     กิจกรรมด้านวิชาการของสาขาวิชาต่าง ๆ

การแสดงนิทรรศการวิชาการ

08.00 – 17.00 น.     การแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษาด้านจัดการ
เทคโนโลยีธุรกิจ บริการที่ทันสมัยณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการและประกวดสื่อแอนิเมชั่น

08.00 08.30 น.     ลงทะเบียนการแข่งขันทักษะ ณ อาคาร 2 ชั้น 1

09.00 12.00 น.     – การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

– การประกวดสื่อแอนิเมชั่น

12.00 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 13.30 น.     ลงทะเบียนการสัมมนา ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 2 ชั้น 6

13.30 15.30 น.     การสัมมนา เรื่อง “การแข่งขันสไตล์ไทย สำเร็จหรือล้มเหลว
ภายใต้ AEC”โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 2 ชั้น 6

15.30 น.     – พิธีมอบเกียรติบัตรแก่อาจารย์ผู้แทนโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

– ประกาศผลการแข่งขัน และพิธีมอบรางวัล ณ ห้องประชุมเอราวัณ

การแสดงนิทรรศการวิชาการ

08.00 17.00 น.     การแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษาด้านจัดการ
เทคโนโลยี ธุรกิจบริการที่ทันสมัยณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ติดต่อสอบถามข้อมูลการแข่งขันตอบปัญหา และประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ที่
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ โทร. 0-2972-7200 โทรสาร. 0-2972-7751

คุณปัณพร ชุมภูผิว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 450
คุณอาศิรารักษ์ เรืองวัฒนตระกูล คณะบริหารธุรกิจ ต่อ 400
คุณดารารัตน์ เกตุแก้ว คณะศิลปศาสตร์ ต่อ 200

Comments are closed.