วันเสาร์ , 30 พฤษภาคม 2020
Breaking News

เด็ก มอส.ถูกถอนตั๋วครูไม่รู้ตัวอื้อ

 

เด็ก มอส.ถูกถอนตั๋วครู ไม่รู้ตัวอื้อ โดยเฉพาะกลุ่มที่ทำงานแล้ว 100 กว่าคน ต้องออกจากงาน เร่งเยียวยาช่วยเหลือ…

รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย กรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอีสาน ในฐานะเป็นผู้ชำระบัญชี มอส. เผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมฯว่า จากการ ตรวจสอบพบว่ามีกลุ่มนักศึกษาอดีต มอส.ที่คณะกรรมการควบคุมฯไม่สามารถช่วยเหลือได้ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ที่ไม่ได้เข้าสอบประมวลความรู้ หรือสอบไม่ผ่าน มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 300 คน กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่ม นศ.ปริญญาโทที่สอบการใช้ภาษาอังกฤษ (IELTS) ก่อนวันที่ 28 เม.ย.2554 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการควบคุม มอส. เข้าควบคุม มอส. เนื่องจากพบว่าอาจารย์ที่ปรึกษามีคุณสมบัติไม่ครบตามที่สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษากำหนด มีจำนวนกว่า 500 คน กลุ่มที่ 3 คือ นักศึกษาปริญญาโท ที่สอบผ่านการใช้ภาษาอังกฤษ แต่ยังไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบทางวิชาการจากกรรมการควบคุมฯจำนวนไม่ต่ำกว่า 800 คน กลุ่มที่ 4 คือ นักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งเรียนครบ แต่ทางคณะไม่ส่งข้อมูลให้กรรมการควบคุมฯพิจารณา ประมาณ 200 กว่าคน นอกจากนี้ยังพบกลุ่มที่ 5 คือ นักศึกษาที่จบในหลักสูตร ป.บัณฑิต อีก 100 กว่าคนได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อน มอส.ถูกควบคุม และภายหลังคุรุสภาได้ถอนใบอนุญาตฯ ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ได้เป็นครูแล้วและต้องออกจากงาน ซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าเห็นใจมาก

“ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากนักศึกษา เพราะนักศึกษาส่งรายงานต่างๆให้กับคณะและมหาวิทยาลัยแล้ว ถือว่าหมดหน้าที่ของนักศึกษา แต่ปัญหาอยู่ที่ความบกพร่องของการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยที่ไม่ดำเนิน การให้เสร็จสิ้นก่อนมีคำสั่งปิด มอส. ผมคิดว่าคงต้องส่งปัญหาของนักศึกษากลุ่มต่างๆเข้าที่ประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษา มอส.ที่มี ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษา รมว.ศธ. เป็นประธาน พิจารณาแนวทางให้การช่วยเหลือ” รศ.ดร.สุมนต์กล่าว.

 

 

ที่มา ไทยรัฐ

 

Comments are closed.