วันเสาร์ , 30 พฤษภาคม 2020
Breaking News

บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 2557 จำนวน 4 ทุน

ทุนการศึกษาปริญญาโท A4

บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 2557 จำนวน 4 ทุน
รายละเอียดทุน
1.ทุนการศึกษาปริญญาโทภายในประเทศ 2 ทุน
2.ทุนการศึกษาปริญญาโทต่างประเทศ 2 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-โสด อายุไม่เกิน 30 ปี ถ้าเป็นชายต้องผ่านวิชานักศึกษาวิชาทหาร
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาในสาขาวิชา และสถานศึกษาที่กำหนด เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0

-ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ

TOEFL (PAPER – BASED) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
TOEFL (COMPUTER – BASED) ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ
TOEFL (INTERNET – BASED) ไม่ต่ำกว่า 80 หรือ
IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 เมษายน 2557

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments are closed.