วันเสาร์ , 30 พฤษภาคม 2020
Breaking News

บอร์ดอาชีวะ เคาะอีก 9 รายชื่อนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.55 นายธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(บอร์ด กอศ.) เปิดเผยว่าจากการประชุมบอร์ด กอศ.วันที่ 12.ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคล จำนวน 9 ราย เพื่อเสนอ รมว.ศึกษาธิการ แต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย

นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ นายกสภาสถาบันฯภาคกลาง 1, นายมังกร หริรักษ์ นายกสภาสถาบันฯภาคกลาง 3, นายวิโรจน์ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯภาคกลาง 5, นายประพล วิระพรสวรรค์ นายกสภาสถาบันฯภาคใต้ 2, นายศักดิ์ กองสุวรรณ นายกสภาสถาบันฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1, นายศรีเมือง เจริญศิริ นายกสภาสถาบันฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3, นายนิยม ศรีวิเศษ นายกสภาสถาบันฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4, นายนำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ ภาคเหนือ 2 และนายปรีดา พัฒนถาบุตร นายกสภาสถาบันฯภาคเหนือ 3

“การเสนอรายชื่อครั้งนี้เป็นการเสนอเพิ่มเติม จากที่เสนอไปก่อนหน้านี้แล้วจำนวน 10 ราย เพื่อให้ครบทั้ง 19 สถาบัน ซึ่งถือว่าบอร์ด กอศ.ได้ทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วในการผลักดันให้เกิดสถาบันการอาชีวศึกษาและ เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาได้ทันปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้สำหรับรายชื่อที่ได้รับการเสนอทั้ง 19 รายชื่อนั้น ล้วนแต่เป็นผู้มีความเหมาะสมและพร้อมที่จะทำงานให้แก่สถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อผลักดันให้การอาชีวศึกษามีความก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้”

ประธานบอร์ด กอศ. กล่าวและว่า อย่างไรก็ตามบอร์ด กอศ. มั่นใจว่า รมว.ศึกษาธิการ และ รมช.ศึกษาธิการจะได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียน อาชีวศึกษาที่กำลังหาที่เรียนให้ตรงตามสาขาที่เรียนมาไม่เกิดการสูญเปล่า และคนที่จบไปก่อนหน้านี้และทำงานอยู่ในสถานประกอบการได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ด้านเทคโนโลยี

 

 

ที่มา สยามรัฐ

Comments are closed.