วันจันทร์ , 25 พฤษภาคม 2020
Breaking News

บอร์ดแท็บเล็ต โยน สพฐ.เคาะราคา-ผู้ผลิตรับงานไม่เกิน 2

บอร์ด แท็บเล็ต มีมติให้จัดประกวดราคาเครื่องแท็บเล็ตทุกสังกัดรวมกัน มอบ สพฐ.เคาะราคาผ่านระบบ E-Auction แยกการจัดซื้อออกเป็น 5 โซน 10 สัญญาการจัดซื้อ ป้องกันการผูกขาดจัดซื้อจัดจ้างโดยบริษัทเดียว กำหนดให้ผู้ผลิตรับงานได้ไม่เกิน 2 สัญญาต่อราย “พงศ์เทพ” ยันส่งมอบก่อนเปิดเทอม

วันนี้ (21 ธ.ค.) นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาขั้นตอนการจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ตในปี 2556 ให้นักเรียนชั้น ป.1 และ ม.1 รวมทั้งหมด 1.6 ล้านเครื่อง วงเงินประมาณ 6,000 ล้านบาท ได้ข้อสรุปว่า จะจัดประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ตของทุกหน่วยงานรวมกัน เพื่อให้มีอำนาจในการต่อรองสูง เพื่อจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ตในราคาถูก โดยมอบอำนาจให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้ดำเนินการจัดประมูลซื้อเครื่องแท็บเล็ตแทน โดยใช้วิธีประกวดราคาผ่านระบบ อี-ออกชัน แต่ให้หน่วยงานเจ้าของเงินเป็นผู้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเอง

และ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตแท็บเล็ตในประเทศไทย การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องแท็บเล็ต ป.1 และ ม.1 ปีนี้ จะแบ่งการจัดซื้อจัดจ้างออกเป็นทั้งหมด 5 โซน 10 สัญญา แยกเป็นป.1 จำนวน 5 โซน และ ม.1 จำนวน 5 โซน แต่ละโซนจะเฉลี่ยจำนวนเครื่องแท็บเล็ตเท่าๆ กัน ระหว่าง 1.4-1.8 แสนเครื่อง และกำหนดให้ผู้เข้าประมูลสามารถทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างได้มากสุดไม่เกิน 2 สัญญา เพราะต้องการกระจายให้ผู้ผลิตแท็บเล็ตรายต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในนโยบายนี้ จะได้เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าว

นาย พงศ์เทพ กล่าวต่อว่า จากการวางแผนไว้จะดำเนินการจัดซื้อแท็บเล็ตให้เสร็จสิ้น และส่งมอบให้ถึงนักเรียนในเดือนพฤษภาคม 2556 ขณะที่การเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2556 นั้นจะเลื่อนเป็นวันที่ 10 มิถุนายน 2556 เท่ากับว่า เครื่องแท็บเล็ตจะถึงมือนักเรียนก่อนวันเปิดภาคเรียน นอกจากนั้น จะมีการจัดหาเครื่องแท็บเล็ตให้กับครูด้วย ในส่วนของครูชั้นป.1 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กำลังดำเนินการจัดหาแท็บเล็ตให้ครู ม.1 นั้นงบตั้งไว้สำหรับซื้อแท็บเล็ตปี 2556 ครอบคลุมส่วนนี้อยู่แล้ว

ด้านนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า การจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ตครั้งแรกเมื่อปี 2555 รัฐบาลได้มอบให้กระทรวงไอซีที เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเพราะเป็นการจัดซื้อระหว่างไทยกับจีน แต่สำหรับปี 2556 นั้น เป็นการจัดซื้อแท็บเล็ตภายในประเทศ ขณะที่ สพฐ.เป็นหน่วยงานที่มีการจัดซื้อแท็บเล็ตจำนวนมากที่สุด เพราะฉะนั้นที่ประชุมจึงเห็นว่า ควรให้ สพฐ.เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดราคาแทน

สำหรับ การแบ่งโซนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นจะแบ่งออกตามภูมิภาค คือ โซนที่ 1 ภาคกลาง มีแท็บเล็ต ป.1 จำนวน 185,937 เครื่อง และ ม.1 จำนวน 178,155 เครื่อง โซนที่ 2 ภาคใต้ แท็บเล็ต ป.1 จำนวน 171,282 เครื่อง และ ม.1 จำนวน 149,757 เครื่อง โซนที่ 3 ภาคเหนือ มีแท็บเล็ต ป.1 จำนวน 158,494 เครื่อง และ ม.1 จำนวน 148,463 เครื่อง โซนที่ 4 ภาคอีสานใต้ มีแท็บเล็ต ป.1 จำนวน 181,501 เครื่อง และ ม.1 จำนวน 181,853เครื่อง และโซนที่ 5 ภาคอีสานเหนือ มีแท็บเล็ต ป.1 จำนวน 147,340 เครื่อง และ ม.1 จำนวน 156,534 เครื่อง

ทั้ง นี้ การ อี-ออกชัน จะจัดในวันเดียวกันพร้อมกันทั้ง 10 โซนที่ส่วนกลาง แต่ละโซนจะเปิดอี-ออกชัน ห่างกันครึ่งชั่วโมง และแม้ว่าการอีอ็อกชันแต่ละครั้งจะได้ผู้ผลิตต่างยี่ห้อกันแต่ต้องอยู่บน มาตรฐานเดียวกัน และทุกบริษัทจะต้องผ่านเงื่อนไขเดียวกับปีที่แล้วคือจัดส่งเครื่องล็อตแรก จำนวน 2,000 เครื่องมาเข้ารับการทดสอบก่อน ถ้าแท็บเล็ตล็อตแรกผ่านการทดสอบทั้งหมดจึงจะเปิดไลน์การผลิตได้ ขณะเดียวกัน ส่วนบริการหลังการขายนั้น สพฐ.และผู้ผลิตแท็บเล็ตจะตั้งศูนย์บริการหลังการขายแยกตามโซนต่างๆ

Comments are closed.