วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018
Breaking News

ปฎิทินรับตรง แพทย์-ทันตะ-เภสัช รังสิต 2556

ปฎิทินรับตรง แพทย์-ทันตะ-เภสัช รังสิต
เปิดรับสมัครสอบ(ตรงรอบที่2)

วันที่ “15 พฤศจิกายน 2555 – 1 พฤษภาคม 2556

สอบวันที่ 4 – 5 พฤาภาคม 2556

ประกาสผลวันที่ 7 พฤษภาคม 2555

รับจำนวน 20 คนกสพท.

รับ 40 คน สอบข้อสอบกลางรอบ Admission

เกณฑ์การคิดคะเเนน Pat2 30% Gat 20%

คะเเนนสูงสุด – ต่ำสุด(ปี 2554): 23067.50 – 21492.00

(ปี 2555): 22705.00 – 21407.50

ที่มา : enn.co.th

Comments are closed.