วันพฤหัส , 2 เมษายน 2020
Breaking News

ปฏิทินแอดมิชชั่นและสอบ GAT-PAT ปี 57 ลงตัว

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ทปอ. เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.ที่มหาวิทยาลัยมหิดลว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการปรับปรุงกรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ดังนี้ การรับสมัครและสอบ 7 วิชาสามัญ จะอยู่ในช่วงเดือน พ.ย.2556 การรับสมัครแบบวัดความถนัดทั่วไปหรือ GAT และแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/ วิชาการ หรือ PAT ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 1-27 ต.ค.56 สอบวันที่ 7-10 ธ.ค.56 การรับสมัคร GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 15-26 ม.ค.57 สอบวันที่ 8-11 มี.ค.57

ศ.ดร.สมคิด กล่าวอีกว่า สำหรับมหาวิทยาลัย/ สถาบัน/กลุ่มสถาบันที่เข้าร่วมระบบรับตรงร่วมกัน หรือระบบเคลียริ่งเฮาส์ ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ สอท. จัดทำข้อมูลประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิภายใน 23 พ.ค.57 นักเรียนยืนยันสิทธิ์ 19 พ.ค.-2 มิ.ย.57 จากนั้น สอท.ยืนยันสิทธินักเรียนและตัดสิทธิแอดมิชชั่นกลางภายในวันที่ 5 มิ.ย.57 ส่วนการรับสมัครแอดมิชชั่นกลาง ประจำปีการศึกษา 57 จำหน่ายระเบียบการ 5-15 มิ.ย.57 รับสมัคร 8-15 มิ.ย.57 ชำระเงิน 8-17 มิ.ย.57 ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 28 มิ.ย.57 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 7-9 ก.ค.57 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 15 ก.ค.57.

 

 

ที่มา ไทยรัฐ

Comments are closed.