วันศุกร์ , 18 มกราคม 2019
Breaking News

ประกาศผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.-รองผอ.สถานศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
http://hrd.obec.go.th/news/2555/sep/5829.pdf

Comments are closed.