วันศุกร์ , 7 สิงหาคม 2020
Breaking News

ประกาศผลสอบตรง มศว 2556

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประกาศผลสอบข้อเขียน ปริญญาตรี (สอบตรง) ปีการศึกษา 2556 แล้ว !!!

สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อในระบบงานรับนิสิตใหม่ ที่

http://admission.swu.ac.th/
และเนื่องจากในขณะนี้มีผู้ที่เข้าไปตรวจรายชื่อในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก จนอาจจะเข้าไปตรวจสอบได้ยาก

นักเรียนสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ได้ในเฟซบุ๊ค

พี่ มศว พาน้องสอบ
http://www.facebook.com/SeniorSWU

นอกจากนี้จะมีการติดประกาศที่ใต้อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (ริมถนนอโศกมนตรี)

นอกจากนี้สามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดต่าง ๆ ได้จาก “P’Dome Eduzones

http://blog.eduzones.com/socialdome/101098

http://www.facebook.com/PDomeEduzones

Comments are closed.