วันเสาร์ , 25 พฤษภาคม 2019
Breaking News

ประเทศอินเดียจัดสรรที่นั่งให้นักเรียนต่างประเทศ ปีการศึกษา 2013-2014

การจัดสรรที่นั่งให้นักเรียนต่างประเทศเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยของอินเดีย ปีการศึกษา ๒๐๑๓ – ๒๐๑๔  ในสาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาแพทย์ศาสตร์และศัลยกรรม (MBBS : Bachelor of Medicine and Surgery) สาขาวิชาเกี่ยวกับภาวะบกพร่องทางจิต (BDS : Bush Derangement Syndrome) วิศวกรรมศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ โดยนักเรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยทุนของตนเอง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และส่งใบสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๘ ๐๓๐๐ – ๕ ต่อ ๑๓๙   หรือ E-mail : info.bangkok@mea.gov.in ภายในวันที่ ๕  เมษายน  ๒๕๕๖

ที่มา : opec.go.th

Comments are closed.