วันพฤหัส , 29 ตุลาคม 2020
Breaking News

ป.ป.ช.มอบ10ทุนให้นักศึกษาปริญญาตรีปีสุดท้ายเรียนต่อปริญญาโท

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ

โดยทุนนี้เป็นของหน่วยงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2556

ทุนที่มอบให้จำนวน 10 ทุน

รับสมัคร 25 ธ.ค. 55 – 16 ม.ค. 56

Comments are closed.