วันพุธ , 21 ตุลาคม 2020
Breaking News

ป .โทจะเลือกแผน ก หรือ แผน ข ดี ?

 ป .โทจะเลือกแผน ก หรือ แผน ข ดี ?

ในการเรียน ป.โท บางคนยัง งงอยู่ระหว่างแผน ก กับ แผน ข ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และอย่างไหนจะตรงกับวัตถุประสงค์เป้าหมายที่เราวางไว้ ก็ได้ประมวลมาให้อ่านกันจากความคิดเห็นจากหลายๆแหล่งซึ่งอาจจะเป็นแนวทางให้ได้ตัดสินใจกันนะค่ะ  ก็คาดว่าคงมีประโยชน์บ้างนะค่ะอย่างแรกเราต้องตอบโจทย์ตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราจะเรียนต่อ ป.โท ทำไม เรียน ป.โทไปทำอะไร

   แผน ก (เลือกทำวิทยานิพนธ์) และ แผน ข (เลือกค้นคว้าอิสระ)
– หลักสูตรแผน ก เป็นหลักสูตรการทำวิทยานิพนธ์ โดยมุ่งเน้นทักษะการทำวิจัยเต็มรูป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำผลการวิจัย ไปใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ และเพื่อเตรียมตัวสำหรับการศึกษาต่อ ในระดับสูงหรือปริญญาเอก (ดร.)ในโอกาสต่อไป ทำวิจัยโดยงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์ จึงสามารถจบการศึกษาได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักวิชาการ อาจารย์ หรืออาจเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆ (เป็นการเรียนเชิงลึก) เหมาะกับผู้ที่ชอบการค้นคว้า ทำวิจัย ถ้าเปรียบเทียบกับการสอบก็จะเป็นการตั้งโจทย์เอง หาคำตอบเอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คอยช่วยแนะนำ ถ้าตัดสินใจเลือกแผน ก

1. ถามใจตัวเองว่า จะเรียนต่อ ดร. ไปเพื่ออะไร ต้องหาเป้าหมายให้เจอก่อน จะไปเป็นครู อาจารย์หรือ นักวิชาการ
2. เวลา มีพอหรือเปล่า เพราะ การทำวิทยานิพนธ์ ต้องเอาเวลาเกือบทั้งหมด ทุ่มเทให้กับการอ่าน การศึกษาค้นคว้า แล้วจะไม่มีเวลาทำงานประจำ หรือถ้าคุณต้องทำงานประจำ คุณก็จะไม่มีเวลามาทำวิทยานิพนธ์
3. การจบการศึกษา ณ วันนี้บอกได้เลยว่า น้อยคนนัก ที่จะจบปริญญาจากแผน ก. เพราะส่วนใหญ่ ไม่มีเวลา (มันเป็นปัญหาระดับประเทศของการทำวิทยานิพนธ์เลยก็ว่าได้) ถามเอาจากรุ่นพี่ก็ได้ค่ะ
4. ภาษาอังกฤษ สำคัญมาก

– หลักสูตรแผน ข จัดสำหรับผู้ที่มีความสนใจศึกษางานวิจัยขั้นพื้นฐานในระดับต้นๆ เท่านั้น เพื่อต้องการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ หรือสำหรับผู้ที่มีความต้องการศึกษา เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นพิเศษตามความสนใจของตนเอง ผู้ที่เลือกเรียนแผน ข จะต้องลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ ภายหลังจากที่ได้ทำการศึกษาค้นคว้าอิสระเสร็จเรียบร้อยแล้ว การสอบประมวลความรู้ (comprehensive) เน้นการสอบข้อเขียน ซึ่งแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคประยุกต์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นกับสาขาวิชาเป็นผู้กำหนด พูดง่ายๆก็คือไม่มีการทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องสอบ comprehensive หรือสอบประมวลความรู้ แล้วก็ต้องทำ individual study (IS) เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบสอบข้อเขียนมากกว่าทำวิจัย

จะเลือกแผนไหนนั้นขึ้นอยู่กับ

1. สาขาวิชาที่เรียน บางสาขา การทำวิจัยจะมีประโยชน์มากกว่าการสอบ comprehensive
2. การวางอนาคต ถ้าต้องการต่อปริญญาเอก หรือทำงานในสายงานวิชาการ  วิจัย อาจารย์ การทำวิทยานิพนธ์จะเป็นการฝึกฝนและเตรียมความพร้อมที่ดีมาก
3. ความถนัดและความชอบส่วนบุคคล เรามีเวลาที่จะศึกษาหาข้อมูลเต็มที่ เพราะต้องอ่านหนังสือเกี่ยวกับงานวิจัยเยอะเหมือนกัน

อย่างไรก็ตามจะเลือกแผนไหนก็ให้ได้ตรงตามเป้าประสงค์ในอนาคตของเรานะค่ะ เพราะว่าจะทำให้เรามีความพร้อมที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ แต่ความเห็นส่วนตัวนะค่ะว่าไหนๆก็เรียนต่อโททั้งที ก็ควรเลือกให้เราได้เรียนรู้ให้มากที่สุดไปเลยค่ะ เราต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองให้มากเพราะส่วนใหญ่การเรียนใน ป.โท ก็จะเป็นการศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเอง ยังไงก็สู้ๆ นะค่ะ

ที่มา : eduzones.com

 

Comments are closed.