วันเสาร์ , 16 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

สพฐ.เชิญชวนประกวด “แอพพลิเคชั่น” เสริมเรียนรู้ “แท็บเล็ต” นร.ไทย

 

สำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการเปิดตัว “โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้…สู่แท็บเล็ต” (OTPC App Contest) เพื่อสนับสนุนให้ครู และประชาชนพัฒนาสื่อสำหรับนักเรียน ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบน ระบบแอนดรอยด์ โดยจะนำมาใช้กับแท็บเล็ตในโครงการแท็บเล็ต นักเรียน หรือโอทีพีซี

 

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ ประธานเปิดโครงการ กล่าวว่า รัฐบาลปัจจุบันกำหนดเป็นนโยบายที่จะแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้น ป.1 ทุกคนทั่วประเทศในปีการศึกษา 2555 ซึ่งปีถัดไปจะแจกให้นักเรียนชั้น ม.1 และจะขยายต่อไปเรื่อยๆ ให้ครบทุกชั้นปี เป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนต่างๆ เป็นการยกระดับคุณภาพ กระจายโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศให้สูงขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม การจัดซื้อแท็บเล็ตเพียงอย่างเดียว ก็เหมือนกับหุ่นยนต์ที่ยังไม่มีหน่วยความจำ ดังนั้นแอพพลิเคชั่นที่บรรจุลงไปในแท็บเล็ต ก็เหมือนทำให้หุ่นยนต์มีสมอง มีความรู้ ซึ่งแอพพลิเคชั่นที่ดีจะเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดี และกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ได้มากขึ้น

 

ด้านนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ สพฐ. กล่าวว่า โครงการประกวดนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้สำหรับ นักเรียนชั้น ป.1-3 ที่หลากหลาย โดย สพฐ.จะจัดโรดโชว์ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ อุบลราชธานี มหาสารคาม เชียงใหม่ และภูเก็ต โดยตั้งเป้าให้มีแอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ตหลังจบโครงการไม่น้อยกว่า 2,000 ชิ้น จากผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 

การประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ แอพพลิเคชั่นประกอบการเรียน ที่ต้องสร้างเนื้อหาตามหลักสูตรการเรียน แอพพลิเคชั่นสำหรับเรียนเสริมการสอน เช่น แผนภาพประกอบ แอพพลิเคชั่นสำหรับสร้างองค์ความรู้ เป็นการฝึกที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา โดยมี 3 รางวัล เป็นเงินสด 100,000 บาท 70,000 บาท และ 50,000 บาทตามลำดับ พร้อมเกียรติบัตร
 

 

 

ที่มา ข่าวสด


Comments are closed.