วันจันทร์ , 17 มิถุนายน 2019
Breaking News

“พนง.มหา′ลัย”เล็งยื่น”ป.ป.ช.-ดีเอสไอ” สอบบิ๊กมหา”ลัยเหตุไม่ปรับขึ้นเงินเดือน

นายวีรชัย พุทธวงศ์ ประธานหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะเลขานุการเครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เปิดเผยว่า น่ายินดีที่ขณะนี้หลายมหาวิทยาลัยทยอยปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยตาม มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปี 2542 ที่ปรับให้เป็น 1.7 เท่าของฐานเงินเดือนราชการในปัจจุบัน คือ ปริญญาตรี 17,520 บาท ปริญญาโท 26,010 บาท และปริญญาเอก 32,300 บาท ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ปรับเงินเดือนพนักงานฯ ไปแล้ว ทำให้ปัจจุบันจุฬาฯ เป็น 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยของประเทศ ที่ให้เงินเดือนปริญญาเอกสูงที่สุด 35,450 บาท อย่างไรก็ตาม น่าสังเกตว่าหลายมหาวิทยาลัยยังไม่ยอมปรับเงินเดือนตาม ทั้งที่สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบ ในหมวดอุดหนุนที่มีงบบริหารบุคคลในอัตรา 1.5-1.7 เท่าตามมติ ครม.ไปให้ทุกมหาวิทยาลัยแล้ว

นายวีรชัยกล่าวต่อว่า อาจารย์ในเครือข่ายตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการทุจริตหรือไม่ เพราะการที่หลายมหาวิทยาลัยไม่ยอมให้เงินเดือนพนักงานฯ เต็ม 1.5-1.7 เท่าตามมติ ครม.เพราะนำงบ ไปใช้ผิดประเภทหรือไม่ ขณะนี้สมาชิกเครือข่ายกำลังพยายามรวบรวมเอกสารเพื่อส่งให้คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตรวจสอบ เพราะสมาชิกเครือข่ายจากหลายมหาวิทยาลัยให้ข้อมูลว่าบางแห่งได้ของบ จากสำนักงบประมาณในหมวดบริหารงานบุคคล โดยใช้ 1.7 คูณจำนวนอาจารย์ และคิดจากฐานเงินเดือนปี 2555 เพื่อให้ได้งบจำนวนมาก แต่กลับจ่ายเงินเดือนโดยใช้ฐานเงินเดือนปี 2548 แทน และหักเงินไว้จ่ายเพียง 1.1-1.5 เท่า เพื่อนำงบไปใช้จ่ายด้านอื่น ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ หรือใช้งบผิดประเภทหรือไม่

“ขณะนี้มีสมาชิกเครือข่ายให้ข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ผู้บริหารนำงบ ประจำปีไปค้ำประกันเงินกู้ธนาคาร เพื่อนำงบมาสร้างอาคาร ทำให้กระทบต่อการเพิ่มเงินเดือนของอาจารย์พนักงานฯ ซึ่งต้องตรวจสอบ หรือมีผู้บริหารบางแห่งอ้างว่านำเงินที่หักจากเงินเดือนไปใช้จ่ายสวัสดิการ แต่น่าสังเกตว่าบางแห่งหักเงินเดือนเกินมาตรฐาน ทั้งที่หลายแห่งกำลังปรับให้มากกว่า หรือเท่ากับฐานเงินเดือนในปัจจุบัน สมาชิกเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) หลายแห่งให้ข้อมูลตรงกันเกี่ยวกับระบบสวัสดิการที่น่าสงสัยว่าอาจารย์ใน มหาวิทยาลัยถูกเลือกปฏิบัติจากการตรวจสุขภาพประจำปี เพราะข้าราชการตรวจสุขภาพประจำปีครบวงจร โดยโรงพยาบาลรัฐที่ทันสมัย มีรถเอกซเรย์มาบริการ ส่วนพนักงานฯตรวจสุขภาพประจำปีโดยโรงพยาบาลที่ไม่มีระบบเอกซเรย์ และตรวจสุขภาพแบบไม่เต็มระบบ จึงอยากเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากผู้เกี่ยวข้อง” นายวีรชัยกล่าว

 

ที่มา มติชนออนไลน์

Comments are closed.