วันพุธ , 27 พฤษภาคม 2020
Breaking News

“พนิตา” จี้สอบทุจริตสร้างโรมแรม สกสค.หวั่นสูญ 360 ล้าน

จากกรณีที่นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีต รมว.ศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน กรณีการ ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ วงเงิน 360 ล้านบาท ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (สกสค.) ว่ามีความไม่ชอบมาพากลส่อไปในทางทุจริต โดยให้นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัด ศธ. เป็นประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และให้รายงานผลภายใน 15 วันนั้น

ล่าสุด นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัด ศธ.ในฐานะประธานคณะ กรรมการ สกสค. เปิดเผยว่า โดยส่วนตัวคิดว่าเรื่องนี้ต้องตรวจสอบให้รวดเร็ว เพราะถือเป็นความไม่สบายใจของบรรดาสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) จะรอนโยบายของนายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ ซึ่งเพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการคนใหม่ อยู่ไม่ได้ เรื่องนี้ถือว่าเกี่ยวข้องกับความไม่โปร่งใส ไม่ว่ารัฐมนตรีท่านใด ก็คงให้เร่งรีบดำเนินการโดยไม่ต้องรอให้สั่งการอยู่แล้ว

“ในฐานะที่ดิฉันเป็นประธานบอร์ด สกสค.จะพิจารณาการดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างละเอียด โดยขณะนี้ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาข้อเสนอ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง และได้เสนอให้มีการปรับปรุงเพิ่มแบบแปลนการก่อสร้าง 17 รายการ เป็นเงิน 91 ล้านบาท ว่ามีความเหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุนเพิ่มอีกหรือไม่ ซึ่งหากผลการศึกษาออกมาแล้ว ยังไม่ครอบคลุม ก็จะให้ไปศึกษาลงลึกในรายละเอียดมากกว่านี้ ขณะเดียวกันจะนำข้อมูลข้อร้องเรียนต่างๆ มาพิจารณาด้วย เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด อีกทั้งสมาชิก ช.พ.ค.ซึ่งเป็นเจ้าของเงินเกิดความสบายใจ” ปลัด ศธ. กล่าว

 

ที่มา สยามรัฐ

Comments are closed.