วันอังคาร , 26 พฤษภาคม 2020
Breaking News

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (ฉบับปรับปรุง)

 การทักทาย

สวัสดี                                                      Hello.

สวัสดีตอนเช้าจนถึงเวลา 12.00 น.                   Good morning.

สวัสดีตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงจนถึง 17.00 น.          Good afternoon.

สวัสดีตั้งแต่เวลา 18.00 น.จนถึงกลางคืน            Good evening.

สวัสดี (แต่ใช้ทักทายอย่างเป็นกันเอง)               Hi !

ราตรีสวัสดิ์                                                Good night.

สบายดีหรือ                                              Are you well ? /    How are you ?

สบายดี                                                   I’ m fine.   /    Very well.

ก็เรื่อยๆ                                                   O.K. , thanks.   /    Not so bad. /    Quite well.

คุณชื่ออะไร                                              What’ s your name ?

ดิฉันชื่อ……. , ผม ชื่อ……….                       My name is…….. .

ยินดีที่ได้รู้จัก                                            Pleased to meet you.

แล้วพบกันนะ                                            Good bye./ Bye /    See you.

ยินดีที่ได้พบคุณอีก                                     Nice to meet you again.

Comments are closed.